BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Cập nhật ngày: 15/06/2015 - 05:30

Chị Phan Thị Thùy Vân – Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tây Ninh trao đổi, nói chuyện với các bạn ĐVTN.

Cuộc vận động do Trung ương Đoàn phát động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20.10.1914 – 20.10.2014), là một trong những nội dung cụ thể thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”, qua đó giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng những giá trị hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới để định hướng, vận động thanh niên phấn đấu rèn luyện, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại diễn đàn, chị Phan Thị Thùy Vân đã triển khai một số nội dung trọng tâm về cuộc vận động, trong đó tập trung phân tích ý nghĩa của việc xây dựng hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu, những mô hình hay, hiệu quả của thanh niên để các bạn học tập và rèn luyện.

Cũng tại diễn đàn, các bạn đoàn viên, thanh niên sôi nổi tham gia đặt câu hỏi và đưa ra những nhận định về việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên ngày nay, nêu lên những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên; các tổ chức đoàn, hội cần quan tâm đến công tác tập hợp thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích để thanh niên tham gia; cần quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho thanh niên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường...

Diễn đàn lần này được xem là một hoạt động hết sức ý nghĩa và cần thiết đối với các bạn trẻ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện, học tập và lao động, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn những thói hư tật xấu, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có hoài bão, khát vọng để xây dựng đất nước.

Huy Hoàng