BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng một thế hệ thanh niên Tây Ninh phát triển toàn diện 

Cập nhật ngày: 25/06/2024 - 16:27

BTNO - HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Trung ương Đoàn khánh thành công trình vườn cây thanh niên tại phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng (Ảnh: Ngọc Bích)

Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra 6 mục tiêu cụ thể, gồm: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ phát lý cho thanh niên; giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ thanh niên; nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, đối với mỗi mục tiêu cụ thể trên đều có chỉ tiêu phấn đấu hằng năm và phấn đấu đến năm 2030, làm cơ sở cho các ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan và các địa phương triển khai thực hiện.

Anh Trần Đăng Tiến- Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, thể hiện sự quan tâm của HĐND đối với công tác phát triển thanh niên và cụ thể hoá chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đối thoại với thanh niên năm 2024 về phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số (Ảnh: Trúc Ly)

Đây là nghị quyết góp phần quan trọng xây dựng một thế hệ thanh niên Tây Ninh phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành và thượng tôn pháp luật; xây dựng thế hệ thanh niên Tây Ninh có sức khoẻ và lối sống lành mạnh; có văn hoá, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh nhà và nâng cao vị thế của thanh niên trong quá trình phát triển của tỉnh.

Anh Trần Đăng Tiến- Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm: “Đối với các mục tiêu của Nghị quyết đặt ra cũng đã được các cơ quan chức năng thảo luận kỹ lưỡng. Tôi cho rằng, các chỉ tiêu trong Nghị quyết là hoàn toàn khả thi với sự quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện của các sở, ban, ngành, trong đó có Đoàn Thanh niên.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành trong thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết, nhất là các chỉ tiêu về tư vấn giới thiệu việc làm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng số lượng thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp…”.

Hải Đăng