Xây dựng nông thôn mới: 4/25 xã điểm có tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%

Cập nhật ngày: 22/12/2011 - 06:01

(BTNO) – Theo khảo sát của UBND tỉnh, tại 25 xã điểm xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 – 2015, có 4 xã đạt tiêu chí hộ nghèo (dưới 3%), gồm Bàu Đồn, Phước Đông (huyện Gò Dầu), Lộc Hưng (Trảng Bàng) và Phước Ninh (Dương Minh Châu).

Trong những năm qua, việc đầu tư cho chương trình giảm nghèo bằng ngân sách có trọng điểm, trọng tâm và sự nỗ lực của các ngành, các cấp đã góp phần thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với hộ nghèo, người nghèo như chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở và các dự án giảm nghèo… Ngoài ra với sự giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, các cá nhân và quan trọng là sự cố gắng, tự vươn lên của từng hộ nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo từ 12,34% năm 2005 giảm xuống còn 5,25% năm 2011.

Tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán

Tính đến 25.02.2011, ở khu vực 82 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh có 13.984 hộ nghèo – chiếm tỷ lệ 5,6% so với số hộ gia đình ở khu vực nông thôn và 5,25% so với số hộ toàn tỉnh. Tổng số hộ cận nghèo là 9.565 hộ, chiếm tỷ lệ 3,59% so với số hộ gia đình ở khu vực nông thôn và 3,22% so với số hộ toàn tỉnh.

Dự thảo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 – 2020 đề ra mục tiêu tiếp tục triển khai chương trình giảm nghèo, lồng ghép các chương trình, dự án khuyến nông, lâm, ngư, phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển dịch vụ…

Tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đảm bảo an sinh cho hộ nghèo; hỗ trợ người lao động mất việc làm trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; hỗ trợ kinh phí xoá nhà dột nát cho người nghèo; khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi; chính sách cho người có công; chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp ở vùng khó khăn.

Tăng cường thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước thực sự hỗ trợ được người nghèo và các đối tượng chính sách.

HY UYÊN