Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng nông thôn mới: Tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn ở mức cao

Cập nhật ngày: 28/12/2011 - 01:57

(BTNO) – Đánh giá về tiêu chí 14 – Giáo dục trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh cho biết, từ cuối năm 2006, Bộ GD-ĐT đã công nhận Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập THCS. Cho đến nay vẫn tiếp tục duy trì đạt chuẩn 95/95 xã, phường, thị trấn và 9/9 huyện, thị. Về phổ cập giáo dục Trung học, tính đến cuối năm 2010, có 16 đơn vị đạt chuẩn.

Năm học 2009 – 2010, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) ở khu vực nông thôn đạt tỷ lệ 84,72%. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh bỏ học ở một số địa phương vẫn còn ở mức cao. Tính đến cuối năm học 2010 – 2011, toàn tỉnh có 1.872 học sinh bỏ học, tập trung nhiều nhất là bậc PTTH với 1.228 học sinh. Trong đó các huyện Tân Châu, Tân Biên, Trảng Bàng và Bến Cầu là những huyện có tỷ lệ học sinh bỏ học nhiều nhất.

(ảnh minh hoạ)

Về lao động qua đào tạo, từ năm 2004 – 2010, chất lượng nguồn nhân lực của Tây Ninh từng bước được nâng lên nhưng vẫn còn thấp. Năm 1999, tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề trong lực lượng lao động là 26,81%, đến năm 2010 tỷ lệ này là 45%, trong đó dạy nghề là 35%. Năm 2010, toàn tỉnh có 40.273 người tốt nghiệp cao đẳng – đại học trở lên; 22.323 người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; 32.517 người tốt nghiệp trung cấp nghề và cao đẳng nghề; hơn 100.800 người có trình độ sơ cấp nghề; tỷ lệ lao động có việc làm sau khi đào tạo khoảng 60%.

Tuy nhiên, một vấn đề còn tồn tại suốt nhiều năm qua vẫn chưa khắc phục được là cơ cấu giữa các cấp đào tạo còn bất hợp lý; trình độ, kỹ năng của lao động chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH.

Dự thảo Chương trình xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 của UBND tỉnh nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2015, phấn đấu 45% số xã nông thôn đạt chuẩn và đến năm 2020 có 80% số xã đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, tập trung công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục trung học, đổi mới chương trình và nội dung sách giáo khoa, đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường, hỗ trợ giáo dục mầm non, đồng bào thiểu số, vùng khó khăn…

PHƯƠNG LY