Xây dựng NTM: Còn 06 xã nông thôn chưa có điểm bưu điện VH xã và bưu cục

Cập nhật ngày: 18/12/2011 - 11:04

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, đến nay mạng lưới bưu chính trên địa bàn tỉnh có 154 điểm giao dịch, trong đó có 24 bưu cục, 94 điểm bưu điện văn hoá xã, 33 đại lý bưu điện, 3 kiot và 37 đại lý báo, tem thư – đạt tỷ lệ 100% số xã có điểm phục vụ dịch vụ bưu chính viễn thông và 100% xã có báo đến trong ngày. Trong đó, có 78/82 xã nông thôn có điểm bưu điện văn hoá xã và bưu cục.

Tây Ninh cũng đã triển khai thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 15/20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ người có thu nhập thấp có điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu (dịch vụ điện thoại cố định và dịch vụ truy nhập internet) tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Một điểm giao dịch viễn thông tại huyện Hoà Thành (ảnh minh hoạ)

Mạng lưới viễn thông phủ toàn tỉnh, dịch vụ bưu chính – viễn thông có tốc độ tăng trưởng nhanh, mật độ điện thoại đạt 132 máy/100 dân, mật độ thuê bao internet đạt 3,3 thuê bao/100 dân. Tuy nhiên, các điểm dịch vụ internet chưa phủ kín địa bàn 82 xã nông thôn (322/440 ấp có điểm dịch vụ internet công cộng, đạt tỷ lệ 73,18%). Nguyên nhân chủ yếu là do cuộc sống của người dân ở một số xã vùng sâu, vùng xa còn khó khăn nên không có điều kiện tiếp cận với internet; các nhà đầu tư phải cân nhắc về địa điểm, vị trí đầu tư khi kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới – tiêu chí 8 về hạ tầng bưu điện, Tây Ninh đạt về điểm phục vụ bưu chính – viễn thông nhưng chưa đạt về tỷ lệ dịch vụ internet đến ấp.

Dự thảo Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 đề ra mục tiêu tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin và thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ để phấn đấu 100% hộ gia đình có điện thoại (cố định, di động); 100% các xã và trên 80% số ấp được kết nối và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính.

Đến năm 2015, có ít nhất 30% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và điểm internet đạt chuẩn quốc gia và đạt tỷ lệ 50% vào năm 2020. Trong đó, tập trung đầu tư xây mới 4 điểm, nâng cấp 37 điểm bưu điện văn hoá xã; xây dựng 53 điểm phục vụ internet công cộng…

 HY UYÊN