BAOTAYNINH.VN trên Google News

XDCB: Khối lượng thực hiện giảm so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 27/06/2011 - 07:30

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, năm 2011 là năm đầu tiên Tây Ninh thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, tập trung đầu tư đột phá vào xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, tạo điều kiện cho sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Trong tình hình khó khăn về nguồn vốn ngân sách tập trung không đủ để bố trí cho xây dựng cơ bản, tỉnh đã được Trung ương bổ sung các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vay tín dụng ưu đãi Bộ Tài chính để đầu tư xây dựng các công trình bức xúc, trọng điểm. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2011 được bố trí là 1.324,740 tỷ đồng. Đến ngày 30.5.2011 đã phân khai hơn 1.000 tỷ đồng, đạt gần 76%.

Một số chủ đầu tư thiếu đôn đốc thực hiện đối với các hợp đồng thi công công trình (ảnh minh hoạ)

6 tháng đầu năm 2011, ước khối lượng thực hiện hơn 478 tỷ đồng, đạt hơn 36% kế hoạch, giảm 18,8% so cùng kỳ, giải ngân hơn 357 tỷ đồng, đạt gần 27% kế hoạch, giảm 29,66% so cùng kỳ.

Kế hoạch vốn năm 2011 chủ yếu là các công trình mới (chiếm 54,54%) nhưng do thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24.2.2011, chưa khởi công các công trình, dự án mới. Do đó đến nay việc phân khai vốn cho các dự án mới trong năm 2011 chưa thực hiện được.

Ngoài ra, vẫn còn những tồn tại như một số chủ đầu tư thiếu đôn đốc thực hiện đối với các hợp đồng thi công công trình và hợp đồng tư vấn; một số nhà thầu chậm thi công dự án nhưng khâu đôn đốc và xử lý vi phạm hợp đồng tư vấn, thi công đối với nhà thầu chưa được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm; một số nhà thầu năng lực hạn chế nên thực hiện công trình chuyển tiếp không đạt tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký, chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thi công nhiều lần (Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, đường 781 từ cửa Hoà Viện đến cầu K13, Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em…)

Việc thẩm định kế hoạch đấu thầu gặp vướng mắc vì một số chủ đầu tư đề nghị hình thức chỉ định thầu các gói thầu trong hạn mức nhưng không lượng hoá được tính hiệu quả KT-XH so với đấu thầu rộng rãi…

Đ.H.T