BAOTAYNINH.VN trên Google News

XDCB quý I năm 2011: Tiến độ thực hiện đạt thấp

Cập nhật ngày: 22/03/2011 - 10:43

Năm 2011, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã bố trí là hơn 1.324 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách tập trung là gần 1.178 tỷ đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 116 tỷ đồng và vốn vay ưu đãi Bộ Tài chính là 30 tỷ đồng. Căn cứ từ nguồn vốn được giao và từ tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn XDCB đúng với các quy định của Trung ương. Tuy nhiên, qua 3 tháng đầu năm 2011 cho thấy tiến độ XDCB chưa có sự chuyển biến tích cực.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tổng nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.178 tỷ đồng, vốn ngân sách cân đối của tỉnh là 274 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 143 tỷ đồng; vốn thu từ nguồn xổ số kiến thiết là 711 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 50 tỷ đồng. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 116 tỷ đồng gồm: hơn 45 tỷ đồng đầu tư giáo dục, gần 20 tỷ đồng đầu tư y tế; 46 tỷ đồng đầu tư giao thông và 5 tỷ đồng đầu tư thuỷ lợi. Hầu hết các nguồn vốn đầu tư đều có tăng hơn so với năm 2010. Để triển khai thực hiện tốt công tác XDCB, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tổ chức họp giao ban XDCB với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã để tổng kết tình hình thực hiện năm trước, xử lý những khó khăn còn tồn tại và bàn biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc lựa chọn thầu tư vấn và thi công đủ năng lực, các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm đồng thời phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, các sở, ngành liên quan công tác XDCB tăng cường phối hợp để xử lý những vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án… Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố khách quan nên tiến độ XDCB 3 tháng đầu năm còn khá chậm so với kế hoạch cả năm và giảm so với cùng kỳ.

Đường 781 - đoạn ngã ba Bàu Năng đến cầu K13 đang thi công

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I năm nay giá trị khối lượng XDCB ước thực hiện được khoảng 180,7 tỷ đồng- chỉ đạt 13,6% so với kế hoạch cả năm. So với cùng kỳ năm 2010 thì giá trị XDCB quý I năm nay giảm đến gần 24%. Về giải ngân, đến cuối quý I toàn tỉnh ước thực hiện được 135,7 tỷ đồng- chỉ đạt có hơn 10% so với kế hoạch năm và giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ có tiến độ thực hiện khá nhất- trong quý I ước thực hiện giá trị khối lượng được hơn 23 tỷ đồng- đạt 20% kế hoạch cả năm và giải ngân được hơn 11,6 tỷ đồng- tăng gần 13% so với cùng kỳ. Phần vốn ngân sách tập trung, trong quý I ước thực hiện giá trị khối lượng được gần 154 tỷ đồng- chỉ đạt 13% so với kế hoạch cả năm, giảm 25,5% so với cùng kỳ và đã giải ngân được khoảng 121 tỷ đồng- đạt 10,2% kế hoạch cả năm. Riêng nguồn vốn vay của Bộ Tài chính- tuy chỉ có 30 tỷ đồng nhưng trong quý I cũng chỉ thực hiện giá trị XDCB được 12% kế hoạch cả năm.

Nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch XDCB quý I năm 2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thị xã đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch XDCB, tiếp tục triển khai các công trình chuyển tiếp và khởi công xây dựng các dự án đủ thủ tục. Tuy nhiên, do tình hình giá vật tư, nguyên- nhiên liệu biến động tăng trong những tháng đầu năm khiến cho nhiều công trình đang thi công phải giãn tiến độ. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Tây Ninh phải rà soát chưa khởi công các công trình mới năm 2011 và rà soát điều chỉnh một số dự án khác theo nội dung của Nghị quyết 11 và chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ đó cũng có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình. Ngoài ra, tình hình thiếu đá và cát xây dựng, phải mua ở ngoài tỉnh cũng góp phần làm công tác XDCB chậm tiến độ.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch XDCB năm 2011, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, Thị xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời phải triển khai ngay các công trình đã được giao vốn. Riêng về đá và cát xây dựng, để đảm bảo đủ cung ứng cho các công trình, UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tìm giải pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục.

Sơn Trần