Bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (11 hình)

Sau 3 ngày tổ chức nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã kết thúc tốt đẹp vào chiều ngày 16.10.
Góp phần vào sự thành công Đại hội, bên cạnh sự nỗ lực của Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị, còn có sự cống hiến tận tâm của nhiều cá nhân, tập thể. Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được bên lề Đại hội.

Đại Dương

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Đỗ Thành Nhân là một trong hai Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam lần đầu tiên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời đến phục vụ công tác chụp ảnh cho Đại hội.