Bộ đội trinh sát Sư đoàn 5 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (10 hình)

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Bộ đội Trinh sát Anh hùng, Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Trinh sát Sư đoàn 5 không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ tình huống, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Hành quân ra thao trường