Một số hình ảnh hoạt động bên lề của Đại hội (10 hình)

Trong 3 ngày từ 14-16.10.2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Hội trường Tỉnh uỷ. Phóng viên Báo Tây Ninh ghi lại một số hình ảnh hoạt động bên lề của Đại hội.