MS 34: Vực dậy tiềm năng phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (5 hình)

Công trình dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng phục vụ tưới tiêu cho gần 17.000 ha đất nông nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. Đồng thời, cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi cho người dân 2 huyện biên giới là Châu Thành và Bến Cầu. Đó là cách mà Tây Ninh áp dụng với mục tiêu phát triển nông nghiệp và chống hạn hiệu quả nhất từ trước đến nay.

Toàn cảnh Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Nguồn: https://baotayninh.vn/ms-34-vuc-day-tiem-nang-phia-tay-song-vam-co-dong-a143472.html