MS 36: Gian nan “cuộc chiến” lục bình (11 hình)

Những năm gần đây, cứ vào mùa khô, lục bình xuất hiện dày đặc trên sông Vàm Cỏ Đông, gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện giao thông đường thuỷ và ảnh hưởng đến đời sống người dân vùng sông nước.

Lục bình phủ kín mặt sông Vàm Cỏ Đông, đoạn gần cầu Bến Sỏi (huyện Châu Thành).