Mùa vàng (7 hình)

Cánh đồng lúa ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành và Gò Duối thuộc xã Long Thành Nam, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Cánh đồng lúa ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành và Gò Duối thuộc xã Long Thành Nam, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Nguồn: Nhật Trường