Xem tiếp những clip đang xem dở sau khi tắt máy

Cập nhật ngày: 11/03/2012 - 01:39

Mặc dù các trình duyệt đã được trang bị chức năng lưu trang web khi bạn thoát ra và liên kết video mà bạn đang xem vẫn đang được hiển thị. Tuy nhiên thì đoạn video đó lại được load lại từ đầu, bạn sẽ cần phải con trỏ chạy đến đúng mức thời gian mà bạn đang xem dở.

Pause For Later là một tiện ích mở rộng của trình duyệt Chrome giúp các bạn có thể xem lại những clip đang xem dở trên cách trang chia sẻ video. Bạn sẽ không còn phải mất thời gian để tìm xem mình đang xem dở phim trên youtube ở đoạn nào nữa, Pause For Later sẽ làm việc đó cho bạn.

Sau khi cài đặt biểu tượng của tiện ích sẽ được hiển thị bên cạnh thanh địa chỉ của Chrome. Bạn hãy bấm vào biểu tượng này.

Một trang đăng nhập sẽ hiện ra và bạn sẽ phải đăng ký lấy một tài khoản để sử dụng với tiện ích này, việc đăng ký là rất dễ dàng, nhanh chóng và chỉ mất chưa đầy 2 phút. Tiếp theo bạn hãy thực hiện việc đăng nhập và nhớ tài khoản Pause For Later của mình trong Chrome. Từ bây giờ mỗi khi đang xem phim trên Youtube mà bạn lại có việc và không thể xem tiếp được nữa, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng của Pause For Later. Tiện ích này sẽ tự động lưu lại mốc video mà bạn đang xem dở.  

                                                                                                                            H.T (st)