Xi măng Sài Sơn đầu tư gần 450 tỷ đồng cải tạo dây chuyền sản xuất

Cập nhật ngày: 09/09/2016 - 05:06

SCJ vừa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2016 thông qua dự án cải tạo dây chuyền sản xuất clinker nhà máy Xi măng Nam Sơn.

Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất clinker nhà máy Xi măng Nam Sơn có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng.

Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất clinker nhà máy Xi măng Nam Sơn có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng.

Dự án đầu tư cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất clinker nhà máy Xi măng Nam Sơn có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng. Trong đó, hơn 85 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn tự có của chủ đầu tư, tương đương 20% tổng vốn đầu tư; còn lại hơn 363 tỷ đồng tương đương 80% tổng mức vốn đầu tư cho dự án được vay từ nguồn vốn vay thương mại.

Với 77,97% số đại biểu đồng ý, Đại hội đã thông qua dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất clinker nhà máy Xi măng Nam Sơn theo các nội dung đã trình bày tại phương án do Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) lập đã được ban điều hành Công ty phê duyệt.

Theo đó, Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty giao Giám đốc Công ty thực hiện dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất clinker nhà máy Xi măng Nam Sơn.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nhất trí thông qua phương án chỉ định thầu đối với các gói thầu của dự án.

Nguồn Báo Đầu Tư