BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xí nghiệp thuỷ lợi Dương Minh Châu: Phát huy hiệu quả từ việc nâng cấp 5 khu tưới điểm

Cập nhật ngày: 14/12/2013 - 05:30

Hiệu quả của “Cánh đồng tưới mẫu” đã đáp ứng đủ lượng nước, tưới nhanh và không gây lãng phí, chống thất thoát nước tăng hơn 10% diện tích vùng.

Chăm sóc kỹ thuật cống đầu kênh chuẩn bị cho vụ tưới mới

(BTN) - Ban quản lý dự án VWRap được giao thi công bê tông hoá các tuyến kênh cấp I, II, III ở huyện DMC (đầu năm 2010 đến 2012). Ngay sau khi thi công “cuốn chiếu” Ban quản lý bàn giao đến đâu, Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện Dương Minh Châu triển khai đội ngũ cán bộ - công nhân viên của Xí nghiệp, tiến hành quy hoạch đầu tư “Cánh đồng tưới mẫu” đến đó.

Trong đó chú trọng mở rộng các tuyến kênh nội đồng nhằm phát huy tác dụng, đáp ứng cấp đủ nước tưới nhanh cho các loại cây trồng hơn 300 ha đất nông nghiệp vùng tưới mẫu thí điểm năm 2013 từ sau kênh TN3, thuộc khu vực cánh đồng ấp Ninh Hưng I, xã Chà Là.

Nếu như trước đây, khi chưa có khu vực tưới mẫu, thì nông dân tự ý tranh chấp khai thác, không khai thông và mở rộng kênh nội đồng mà tự ý lấy nước gây nhiều khó khăn cho Xí nghiệp trong việc quản lý và điều tiết nước.

Từ đó Xí nghiệp phân công cụ thể cho từng nhóm công nhân vận động trong nông dân cùng ý thức bảo vệ và phối hợp đầu tư nạo vét, đắp vá nơi hư hỏng đảm bảo thông thoáng dòng chảy các tuyến kênh nội đồng- đồng thời cho dựng bảng quy định về lịch tưới theo từng thời vụ, ngày giờ mở nước và khắc phục sửa chữa ngay những cống, nắp điều tiết nước bị hư hỏng.

Đến nay, nạn trộm phá nắp vật tư kỹ thuật điều tiết cống, đan chắn nước hay chăn, thả trâu bò trên bờ kênh từng bước được hạn chế đến mức thấp nhất.

Liên tiếp gần 4 năm  (2010 - 2013) từ chất lượng tưới 300 ha ban đầu tại Chà Là- đến nay Xí nghiệp đã thực hiện được 5 khu tưới mẫu và đưa vào khai thác có trọng điểm, mang lại hiệu quả cho người nông dân có diện tích canh tác sau các tuyến kênh đã được bê tông hoá: TN3 Chà Là; N6 xã Truông Mít; N2 và N2A3 xã Lộc Ninh- Cầu Khởi.

Hiệu quả của “Cánh đồng tưới mẫu” đã đáp ứng đủ lượng nước, tưới nhanh và không gây lãng phí, chống thất thoát nước tăng hơn 10% diện tích vùng tưới. Theo thiết kế của Xí nghiệp, hiện tại trên 5 cánh đồng tưới mẫu đã đáp ứng cung cấp nước tưới cho hơn 1.500 ha đất nông nghiệp trên địa bàn các xã với các nhóm cây trồng chính như: Cao su, mía, mì, lúa và các loại đậu, hoa màu khác… 

Nông dân Nguyễn Văn Rơi, ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh phấn khởi cho biết: “Bà con nông dân rất phấn khởi và yên tâm khi có cánh đồng tưới mẫu, nó vừa đảm bảo đủ nước tưới nhanh theo yêu cầu mà lượng nước thất thoát ít, năng suất cây trồng tăng cao hơn so với trước đây”.

Theo kế hoạch của Xí nghiệp thuỷ lợi DMC, trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Xí nghiệp sẽ nhân rộng mô hình “Cánh đồng tưới mẫu” ra diện rộng đến các xã khác có vùng tưới, đồng thời huy động người dân tham gia quản lý, bảo vệ và khai thác nhằm phát huy hiệu quả công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện.

Phúc ĐẠt