BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xí nghiệp thuỷ lợi Hòa Thành: Bảo dưỡng hệ thống kênh tiêu, phục vụ nước tưới vụ mùa

Cập nhật ngày: 12/07/2012 - 03:04

(BTNO)- Trong vụ Đông xuân và Hè thu năm 2012, Xí nghiệp thuỷ lợi Hoà Thành đã cung cấp nước tưới theo hợp đồng cho 5.058 hộ sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở 3 xã Trường Đông, Trường Hoà và Long Thành Bắc, đạt trên 100%.

Hệ thống kênh tiêu phục vụ nước tưới vụ mùa ở Hoà Thành

Do năm nay, hồ Dầu Tiếng tích đủ lượng nước phục vụ tưới nên không có việc cắt giảm luân phiên như mọi năm. Các tổ thuỷ nông và công nhân quản lý kênh cũng thường xuyên kiểm tra và điều tiết nước tiết kiệm, hợp lý, phục vụ đầy đủ nhu cầu sản xuất của bà con nông dân. Hiện xí nghiệp đang tập trung điều tiết nước tưới vụ Hè Thu và chống hạn vụ mùa với tổng diện tích 1.860 hecta.

Bênh cạnh đó, xí nghiệp còn thường xuyên thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình như phát cỏ bờ kênh cấp 2, 3 với tổng chiều dài trên 71.000m; bê tông hoá 2 tuyến kênh TN1-17A và TN5-3-24 trên địa bàn xã Trường Đông; nghiệm thu hoàn thành 47 tuyến kênh đất cấp 3 và tiếp tục đầu tư bê tông hoá tuyến kênh cấp 3 TN1-13-2 dài 1.100m. Công nhân quản lý kênh còn đào đắp, nạo vét, tô trám công trình; sửa chữa van đóng mở nước và chặt bỏ cây tạp trên phạm vi bảo vệ kênh cấp 2 với tổng chiều dài 2.125m. Tuy nhiên, hiện nay có 110 hộ vi phạm trên phạm vi bảo vệ công trình kênh như trồng cây trên bờ kênh (67 vụ), xây dựng công trình, hàng rào (44 vụ), trụ điện (16 vụ)…

Xí nghiệp cũng đã lập biên bản và yêu cầu giải toả 60 vụ vi phạm; phối hợp với UBND xã Trường Đông giải quyết 3 hộ vi phạm trồng cây lâu năm trên bờ và lưu không trên khu tưới điểm, buộc phải giải toả, nhằm bảo vệ an toàn hệ thống công trình thuỷ lợi, trách thất thoát nước và tạo dòng chảy thông thoáng, cung cấp đủ nước người dân sản xuất.

Nguyễn An