Xí nghiệp Thủy lợi thị xã Hòa Thành xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

Cập nhật ngày: 17/09/2020 - 14:50

BTNO - Ông Lê Thành Nhân–Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi thị xã Hòa Thành cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành tổ chức ra quân triển khai thực hiện kế hoạch giải toả, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi do đơn vị được giao quản lý, khai thác, bảo vệ trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

Kiểm tra hành lang an toàn hệ thống kênh thủy lợi trên địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành.

Theo đó, đơn vị sẽ phối hợp với UBND các xã, phường nơi có công trình thủy lợi tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dục các quy định của Pháp luật về bảo vệ an toàn công trình thuỷ lợi để các đối tượng vi phạm tự chấp hành di dời, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, chặt bỏ cây lâu năm trồng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Đồng thời, giải quyết, xử lý các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình Thuỷ lợi, đảm bảo an toàn công trình, khi vận hành điều tiết nước và duy tu bảo dưỡng hệ thống công trình thuỷ lợi, cũng như  xử lý, giải toả các trường hợp vi phạm còn tồn đọng; ngăn chặn các trường hợp vi phạm mới phát sinh.

Theo Ông Lê Thành Nhân, việc tổ chức thực hiện giải tỏa, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi sẽ nâng cao nhận thực của người dân về chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Đối với các trường hợp vi phạm đều phải lập hồ sơ xử lý công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và  trong quá trình xử lý vi phạm chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu và chấp hành. Trong đó, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương pập trung xử lý đồng bộ, dứt điểm từng trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn đơn vị quản lý

Được biết, tính đến tháng 8.2020 trên địa bàn thị xã Hòa Thành  vẫn còn 69 hộ dân có hành vi vi phạm về bảo vệ các công trình thủy lợi.

Thế Nhân