BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xử lý bất cập tình trạng đất lúa còn nhiều… trên giấy 

Cập nhật ngày: 22/04/2024 - 22:59

BTNO - Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hoá cũng diễn ra nhanh chóng, gây ra những bất cập trong vấn đề quản lý đất đai, trong đó, vấn đề được đề cập nhiều là bất cập giữa hiện trạng sử dụng đất với mục đích sử dụng đất trồng lúa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xen giữa những cánh đồng lúa là vườn cao su. Ảnh minh hoạ

Thực tế hiện nay, không ít diện tích đất trồng lúa được người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, và vẫn còn tình trạng người dân vi phạm xây cất công trình trên đất lúa.

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều diện tích đất lúa nằm ở khu vực đô thị xen lẫn khu dân cư không còn canh tác hiệu quả; người dân cất nhà xung quanh đất lúa, dẫn đến ruộng không thoát nước được gây ngập úng...

Thế nhưng, do vướng những quy định về bảo vệ đất lúa, hay đất lúa không nằm trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương cho chuyển đổi mục đích nên nhiều người dân muốn chuyển đổi mục đích đất lúa sang đất ở không thực hiện được, dẫn đến đất lúa bị bỏ hoang, không còn canh tác, gây lãng phí.

Trước thực trạng trên, ngày 7.3, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1897/VP-KT về việc tham mưu xử lý bất cập giữa hiện trạng sử dụng đất với mục đích sử dụng đất trồng lúa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Rà soát, thống kê hiện trạng sử dụng đất trồng lúa so với diện tích đất trồng lúa ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cần thiết. Ảnh minh hoạ

Theo đó, để tạo điều kiện cho người dân sử dụng đất đúng mục đích, đúng hiện trạng và tăng thu ngân sách chuyển mục đích sử dụng đất cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, Văn phòng UBND tỉnh vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, thống kê và xác định chênh lệch giữa hiện trạng sử dụng đất trồng lúa so với diện tích đất trồng lúa ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (bao gồm việc đánh giá khả năng trồng lúa), báo cáo UBND tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ, thống nhất đề xuất UBND tỉnh xử lý bất cập giữa hiện trạng sử dụng đất thực tế với mục đích sử dụng đất trồng lúa ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nghĩa Nhân