Xử lý dứt điểm diện tích đất bao chiếm vào cuối năm 2011

Cập nhật ngày: 21/10/2011 - 01:18

Lãnh đạo BQL Rừng phòng hộ Dầu Tiếng phát biểu tại hội nghị

Mới đây, Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích (gọi tắt là BCĐ 1070) tổ chức hội nghị báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2011. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các huyện, thị có rừng và các dự án rừng trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo 1070 Huỳnh Văn Quang chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 1070, trong tháng 9 các địa phương trên địa bàn tỉnh đã vận động thêm 13 hộ dân bao chiếm đất lâm nghiệp tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích với diện tích 38,6 ha. Trong đó, huyện Tân Châu vận động được 7 hộ với diện tích 8,8 ha; huyện Dương Minh Châu vận động được 6 hộ với diện tích gần 29,8 ha. Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã vận động thêm hơn 316 hộ dân bao chiếm đất lâm nghiệp tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích với diện tích 775,5 ha. Trong đó, huyện Tân Châu vận động được 160 hộ với diện tích 342,3 ha; huyện Tân Biên vận động được 57 hộ với diện tích 210 ha; huyện Châu Thành vận động được 52 hộ với diện tích 153,3 ha; huyện Dương Minh Châu vận động được 14 hộ với diện tích gần 45,2 ha và thị xã Tây Ninh vận động 33 hộ với diện tích 24,7 ha.

Tính từ khi triển khai thực hiện Quyết định 875 vào tháng 6.2009 đến nay, toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được 3.618,14 ha, so với tổng diện tích đất bao chiếm phải xử lý là 4.394 ha đạt hơn 82,34%. Trong đó, huyện Tân Châu đã xử lý thu hồi được 1.383 ha; huyện Tân Biên xử lý thu hồi được 1.061 ha; huyện Châu Thành xử lý thu hồi được 892,6 ha; huyện Dương Minh Châu xử lý thu hồi được 148,7 ha và thị xã Tây Ninh xử lý thu hồi được 132,6 ha. Đến nay, trên đất bao chiếm đã xử lý thu hồi, các dự án rừng đã tiến hành trồng được hơn 3.063 ha rừng. Trong đó, huyện Tân Châu trồng được hơn 1.294 ha, huyện Tân Biên trồng được hơn 938 ha, huyện Châu Thành trồng được hơn 573,5 ha, huyện Dương Minh Châu trồng được hơn 132,5 ha và thị xã Tây Ninh trồng được gần 124,5 ha.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn khá nhiều diện tích trồng cây nông nghiệp ngắn ngày chưa được xử lý dứt điểm. Theo kế hoạch thì từ nay đến cuối năm 2011, phần diện tích còn lại phải tiếp tục xử lý là gần 890 ha. Trong đó có 113,4 ha đã có quyết định xử lý nhưng chưa chấp hành và 775,8 ha chưa ban hành các văn bản xử lý. Cụ thể trên địa bàn huyện Tân Châu còn hơn 483,6 ha, huyện Tân Biên còn hơn 253 ha, huyện Châu Thành còn hơn 314 ha, huyện Dương Minh Châu còn 16,6 ha và thị xã Tây Ninh còn tồn hơn 20 ha.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 1070 chỉ đạo các địa phương và các dự án rừng hết sức cố gắng để giải quyết dứt điểm gần 900 ha diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích còn lại vào cuối năm nay. Để có thể cơ bản hoàn thành mục tiêu này, Ban chỉ đạo 1070 yêu cầu các địa phương tiếp tục vận động người dân chấp hành chủ trương giải quyết của UBND tỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp đã cam kết nhưng không thực hiện, đồng thời kiên quyết cưỡng chế các trường hợp cố tình kéo dài thời gian thực hiện. Song song đó, các chủ rừng phải kịp thời triển khai trồng rừng trên đất lâm nghiệp bao chiếm đã xử lý, thu hồi, không để phát sinh tình trạng dân tái lấn chiếm tiếp tục trồng cây nông nghiệp ngắn ngày.

Ban chỉ đạo 1070 yêu cầu các địa phương có rừng chậm nhất là đến trung tuần tháng 12.2011 phải hoàn thành công tác gửi báo cáo về Ban chỉ đạo tổng hợp để tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh chung toàn tỉnh.

Sơn Trần