BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xử lý lục bình trên sông Vàm: Sẽ tổ chức đấu thầu

Cập nhật ngày: 29/03/2011 - 11:14

Ông Trịnh Văn Lo, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, sau một thời gian tìm giải pháp xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông (VCĐ), đến nay, các cơ quan chức năng đã dần “loại bỏ” những phương án kém khả thi, không hiệu quả và có khả năng gây tốn kém ngân sách. Phương án cuối cùng để xác định giải pháp xử lý lục bình đáp ứng được những yêu cầu của tỉnh là tổ chức đấu thầu để chọn ra tổ chức, cá nhân, đơn vị phù hợp.

Còn đó nỗi lo lục bình

Mới đây, Sở GTVT và các Sở KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, KH&CN đã có cuộc họp bàn về quy trình và thủ tục trong việc chào hàng cạnh tranh gói thầu xử lý lục bình trên sông VCĐ. Đại diện các sở ngành đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh việc mời thầu, đấu thầu gói “xử lý lục bình”. Sở KH&ĐT yêu cầu khi tổ chức mời thầu, trong hồ sơ tham gia đấu thầu phải thể hiện và chứng minh được năng lực tài chính, thiết bị, máy móc… bảo đảm thực hiện được kế hoạch xử lý lục bình khi trúng thầu. Đồng thời, tiêu chí giá chào hàng là quan trọng, được xét sau cùng nếu hồ sơ dự thầu đạt yêu cầu.

Qua ý kiến đóng góp của các sở ngành tại cuộc họp, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc xử lý lục bình qua 4 bước. Bước 1: Sở GTVT xây dựng tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt. Bước 2: UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở ngành có liên quan để xem xét đánh giá hồ sơ chào hàng. Bước 3: Tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy định. Bước 4: Đánh giá hồ sơ đề xuất theo trình tự để chọn ra hồ sơ đạt yêu cầu.

Ông Lo cho biết thêm, việc xử lý lục bình trên sông VCĐ đã được các ngành chức năng trong tỉnh bàn bạc, thảo luận cụ thể trong nhiều cuộc họp nhưng vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất cao về thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành. Do đây là công việc mới, chưa có tiền lệ nên các ngành đều thận trọng khi đề xuất thủ tục thực hiện.

BẢO TÂM