Xử lý triệt để tình trạng đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường ở nông thôn 

Cập nhật ngày: 03/07/2017 - 04:20

BTN - Yêu cầu đặt ra là mọi tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, nơi cư trú, không vứt rác bừa bãi ra môi trường; tự phân loại rác, xử lý hoặc phải tự thu gom, xử lý triệt để bảo đảm bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật...

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh xác định đến năm 2020 sẽ quản lý, thu gom và xử lý triệt để rác sinh hoạt nông thôn.

Đoàn Thanh niên phát quang bụi rậm.

Theo đó, Kế hoạch xác định 3 nội dung trọng tâm: phân loại, thu gom, lưu giữ và vận chuyển rác thải sinh hoạt; xử lý rác thải sinh hoạt; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rác thải.

Yêu cầu đặt ra là mọi tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, nơi cư trú, không vứt rác bừa bãi ra môi trường; tự phân loại rác, xử lý hoặc phải tự thu gom, xử lý triệt để bảo đảm bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; khuyến khích việc xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn theo hướng giảm ô nhiễm môi trường.

Rác sinh hoạt phát sinh từ các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình nông thôn được khuyến khích phân loại thành các nhóm như: nhóm hữu cơ dễ phân huỷ (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật) để ủ làm phân bón cho cây trồng theo phương pháp ủ compost, phương pháp ủ yếm khí; nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni-lông, thuỷ tinh) để cung cấp cho nhà máy, cơ sở tái chế; nhóm không thể tái sử dụng, tái chế hoặc ủ làm phân, phải xử lý theo quy định hiện hành. Việc phân loại này nhằm giảm thiểu chi phí xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường và tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống của con người.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình phải thu gom rác thủ công hằng ngày, phải lưu giữ trong bao bì hoặc thiết bị phù hợp, bảo đảm vệ sinh môi trường và vận chuyển tới nơi lưu giữ rác tạm thời của địa phương để chuyển đến khu xử lý tập trung theo quy định. Đồng thời, có trách nhiệm nộp chi phí trả cho dịch vụ thu gom, xử lý chất thải. Nghiêm cấm việc xả rác, đốt rác bừa bãi tại các tuyến đường giao thông nông thôn.

Để bảo đảm việc thu gom rác thải nông thôn đạt hiệu quả, theo kế hoạch của UBND tỉnh, mỗi xã cần bố trí ít nhất một điểm lưu giữ rác tạm thời có diện tích phù hợp và được che chắn, bảo đảm không bị nước mưa, động vật làm phát tán chất ô nhiễm ra môi trường. Điểm lưu giữ rác tạm thời phải có khoảng cách vệ sinh đạt trên 20m đến khu vực dân cư tập trung, thuận tiện về giao thông để dân dễ thực hiện.

Ngoài ra, mỗi khu dân cư bố trí từ 1-2 thùng chứa rác tập trung và thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, cộng đồng trách nhiệm, tuân theo quy định của pháp luật; đôn đốc các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại và xử lý rác tại khu dân cư và nơi công cộng; vận động người dân bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, mất vệ sinh, có hại cho sức khoẻ.

Trong việc xử lý rác thải sinh hoạt, UBND tỉnh yêu cầu, rác sinh hoạt phát sinh ở khu dân cư sau khi được phân loại, nếu không thể tái chế, tái sử dụng hoặc ủ làm phân bón thì phải chuyển về các khu xử lý rác tập trung để xử lý triệt để, không gây ô nhiễm môi trường. Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình ở đơn lẻ, phân tán, cách xa khu tập trung dân cư, chất thải rắn chủ yếu là chất hữu cơ chưa có dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung thì khuyến khích tự xử lý tại gia đình làm phân hữu cơ.

UBND tỉnh cũng khuyến khích, ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đối với các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tham gia các hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và đầu tư xây dựng, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý rác sinh hoạt.

Song song với công tác quản lý, UBND tỉnh chú trọng công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rác thải. Tuyên truyền về tác hại của việc xả rác bừa bãi và xử lý rác ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Lưu ý tuyên truyền các nội dung của kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt nông thôn để người dân biết và vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện.

 HẢI NAM