Xử lý và trồng rừng trên đất lâm nghiệp bị bao chiếm tại TK 63: Hoàn thành vượt kế hoạch

Cập nhật ngày: 28/11/2011 - 10:35

Ban chỉ đạo (BCĐ) giải quyết đất lâm nghiệp bị bao chiếm và sử dụng không đúng mục đích huyện Dương Minh Châu (DMC) cho biết, năm 2011, BCĐ huyện tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này. Tại Tiểu khu 63, tổng diện tích quy hoạch dự án trồng rừng phòng hộ Dầu Tiếng địa bàn huyện DMC (xã Suối Đá) có diện tích là 440 ha. Trong đó, diện tích không ngập khoảng 255 ha, diện tích bán ngập khoảng 185 ha. Thực tế, diện tích phải đưa vào kế hoạch trồng rừng ở Tiểu khu 63 trên địa bàn huyện là từ cos 24,4m trở lên. Gần đây, sau khi đo đạc lại, diện tích đất không ngập (từ cos 24,4m trở lên) ở Tiểu khu 63 chỉ còn khoảng 248,6 ha. Trừ diện tích đất ao bàu, diện tích rừng đã trồng trước đây… diện tích rừng phải trồng theo Quyết định 875 của UBND tỉnh là khoảng 120 ha.

Chặt bỏ cao su, trồng rừng ở Tiểu khu 63 huyện DMC

Những năm trước, DMC gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nguyên nhân là do diện tích tiểu khu 63 không lớn nhưng nhiều thửa và nhiều chủ sử dụng, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp. Công tác quản lý của chủ rừng và chính quyền địa phương trước đây chưa chặt chẽ. Hồ sơ quản lý xác định diện tích trên đai, trong đai, đất ngập, đất bị lấn chiếm ở Tiểu khu 63 còn lỏng lẻo. Trong khi đó, thành viên Ban chỉ đạo các cấp đều kiêm nhiệm nên nhiều việc. Nhiều hộ dân còn chưa tự giác chấp hành theo cam kết về trồng rừng trên đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm. Một số diện tích khó xác định được người sử dụng bởi những người này cố tình “tránh mặt” cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Nhiều hộ cố tình kéo dài việc trồng rừng. Danh sách các hộ bao, lấn chiếm đất rừng mà chủ rừng bàn giao cho huyện không được đầy đủ, chính xác, nhiều diện tích không xác định được tên người sử dụng (do sang nhượng qua nhiều người, nhiều lần). Nhiều hộ không cư trú tại địa phương nên gây khó khăn cho công tác vận động, tuyên truyền. Phần lớn diện tích đất phải trồng rừng hiện trồng mì, sắp đến ngày thu hoạch nên người dân cố tình chần chừ. Ranh giới chính xác ở Tiểu khu 63 giữa huyện Tân Châu và DMC chưa được xác định… Do đó, tiến độ xử lý đất lâm nghiệp bị bao chiếm và đưa vào trồng rừng ở DMC rất chậm. Đến cuối năm 2010, diện tích phải trồng rừng còn lại ở Tiểu khu 63 là 109,6 ha (2 năm 2009- 2010 chỉ trồng được khoảng 10 ha).

Trong năm 2011, huyện DMC quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành việc giải quyết đất lâm nghiệp bị bao chiếm và sử dụng không đúng mục đích, đưa vào trồng rừng theo kế hoạch. Đến cuối năm 2011, luỹ kế thực hiện công tác giải quyết bao chiếm sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích tại Tiểu khu 63 từ khi có Quyết định 875/QĐ-UBND tỉnh (2009 – 2011) ở huyện DMC là 133 ha/69 hộ đã trồng rừng. Như vậy, so với kế hoạch và dự kiến ban đầu, diện tích đất lâm nghiệp được xử lý và đưa vào trồng rừng tăng khoảng 10%.

Đáng chú ý là trong suốt quá trình thực hiện Quyết định 875, huyện DMC đã khéo léo áp dụng các biện pháp vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn trong việc tuyên truyền, vận động và bắt buộc người dân chấp hành quy định của tỉnh trong việc trồng rừng. Chính vì vậy, dù huyện đã lập 70 biên bản vi phạm hành chính; ban hành 48 quyết định xử lý vi phạm hành chính và 18 quyết định cưỡng chế, nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay huyện chưa phải tổ chức cưỡng chế trường hợp nào. Kết quả là các hộ vi phạm đều đã chấp hành trồng rừng theo quy định.

HOÀNG THI