Xuất khẩu tăng gần 21%

Cập nhật ngày: 03/10/2014 - 07:01

Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp phần lớn vào mức tăng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm nay (khoảng 1.210 triệu USD, tăng 31,99% SCK).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: Hàng dệt may (472 triệu USD, tăng 15,75%); giày dép các loại (349 triệu USD, tăng 56,77%); sản phẩm bằng plastic (43 triệu USD, giảm 16,13% SCK).

Ngành may mặc có giá trị xuất khẩu cao.

Xuất khẩu ở khu vực kinh tế tư nhân đạt thấp và giảm, ước 296 triệu USD, chỉ bằng 91,74% SCK. Tương tự, kinh tế nhà nước đạt 21 triệu USD, bằng 89,47% SCK. Nguyên nhân khiến hai khu vực trên có kim ngạch xuất khẩu đạt thấp và giảm chủ yếu do ảnh hưởng của giá xuất khẩu của một số hàng nông sản chính của tỉnh như bột mì, cao su giảm.

Số liệu thống kê 9 tháng cho thấy, do giá xuất khẩu giảm nên tinh bột mì dù tăng 5% về lượng xuất khẩu nhưng vẫn giảm 11,2% trị giá xuất khẩu; còn mủ cao su chỉ giảm 3,42% về lượng nhưng giảm đến 28,89% trị giá SCK năm trước.

Giá trị nhập khẩu 9 tháng qua của Tây Ninh đạt 983 triệu USD, tăng 21,18% SCK. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng là khu vực nhập khẩu chủ yếu của tỉnh, đạt 854 triệu USD, chiếm tỷ trọng 86%, tăng 30,37%. Kế đến là khu vực kinh tế tư nhân, đạt 120 triệu USD, bằng 81,55% so cùng kỳ.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và gia công hàng xuất khẩu như: vải may mặc (175 triệu USD, giảm 5,38%); phụ liệu giày dép (84 triệu USD, tăng 62,12%); chất dẻo nguyên liệu  (36 triệu USD, tăng 7,82%); xơ, sợi dệt (37 triệu USD, tăng 75,11%). Máy móc, thiết bị, phụ tùng nhập khẩu đầu tư của các đơn vị trong 9 tháng đầu năm nay cũng có mức tăng khá, với kim ngạch khoảng 68 triệu USD, tăng 83,48% SCK năm trước.

HOÀNG THI