Chuyện thời sự

Ý nghĩa sâu sắc của một ngày kỷ niệm

Cập nhật ngày: 07/01/2019 - 12:57

BTN - Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà đã 40 năm sau ngày chiến thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979 - 7.1.2019) rồi đó ông.

Tới bây giờ, tôi vẫn không làm sao quên được những ngày chúng mình phục vụ chiến trường trong chiến tranh biên giới với những hình ảnh khủng khiếp mà bọn diệt chủng Pol Pot đã tàn sát đồng bào tỉnh ta ở các xã Tân Lập (huyện Tân Biên), Long Phước (huyện Bến Cầu); thậm chí các xã ở sâu trong nội địa thuộc huyện Hoà Thành, Thị xã (nay là thành phố Tây Ninh) cũng có người chết vì đạn pháo của giặc từ bên kia biên giới bắn sang…

 -Mà đâu chỉ có hàng trăm, hàng ngàn đồng bào Việt Nam ta bị bọn diệt chủng bắn giết, mà gần 3 triệu người dân nước Campuchia, tức là đồng bào của bọn chúng cũng bị bọn chúng giết hại hết sức dã man. Thật không thể tưởng tượng nổi!

-Bởi vậy mới nói, ngày 7.1.1979 cũng là ngày quân tình nguyện nước ta cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Ðiều đó có nghĩa chiến thắng lịch sử ngày 7.1.1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Ðối với Việt Nam ta, thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc một lần nữa khẳng định ý chí và sức mạnh quật cường của nhân dân Việt Nam.

Ðồng thời, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ láng giềng, anh em truyền thống, gắn bó, thuỷ chung, lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Ðảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia. Chiến thắng ngày 7.1.1979 đã xoá bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới, phát triển trong độc lập, tự do, hoà bình, trung lập và phồn vinh…

-Ấy vậy mà lúc bấy giờ các nước tự xưng là cường quốc trên thế giới chẳng những đã bưng bít sự thật về tội ác diệt chủng của Pol Pot, hà hơi tiếp sức cho bọn chúng hòng ngóc đầu dậy sau ngày 7.1.1979, lại còn lu loa xuyên tạc 10 năm ta giúp bạn xoá bỏ tận gốc tội ác là Việt Nam xâm lược Campuchia. Trong khi quân tình nguyện của ta đã hy sinh biết bao xương máu để bảo vệ nhân dân và đất nước Campuchia vĩnh viễn thoát khỏi hoạ diệt vong và phát triển mạnh mẽ trong hoà bình, yên ổn cho đến ngày nay.

-Ðúng là nhiều năm qua, dù cho tội ác của bọn diệt chủng đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đã bị vạch trần cho cả thế giới đều biết, nhưng những nước được coi là nước lớn vẫn cố tình lờ đi. Cuối cùng cho đến gần cuối năm 2018 vừa qua ta mới được xoá sạch “tiếng oan”, khi cộng đồng thế giới chính thức công nhận thông qua việc xét xử của Toà án Quốc tế đã tuyên chế độ Khmer Ðỏ, bè lũ Pol Pot, Ieng Sary, Tamok, Nuonchea… phạm tội ác diệt chủng.

-Phải rồi, việc tuyên án của Toà án Quốc tế cũng có nghĩa là công khai công nhận thắng lợi, tính chính nghĩa của Việt Nam ta trong cuộc chiến tranh giúp đỡ nhân dân Campuchia. Cũng có nghĩa là cộng đồng quốc tế đã giải quyết món “nợ Việt Nam một lời xin lỗi”.

-Vâng, chính vì vậy, những hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của chúng ta càng có ý nghĩa hết sức sâu sắc.

BÀN DÂN