Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca sẽ được cung ứng đầy đủ cho Việt Nam trong năm 2021 từ VNVC (phi lợi nhuận) và COVAX (hỗ trợ).