Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng 2023 đầy đủ gồm những gì?

Cúng rằm tháng Giêng là một trong những nghi lễ được người Việt coi trọng và thực hiện chu đáo, vậy mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng 2023 đầy đủ cần có những gì?