Việt Nam đã có 672 ca mắc COVID-19

Tính đến 7 giờ ngày 5.8,2020, Việt Nam đã ghi nhận 672 ca mắc COVID-19.