baotayninh.vn

Kinh tế   Thông tin thị trường

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Yêu cầu loại chi phí quảng cáo khỏi giá sữa

Cập nhật ngày: 27/03/2015 - 04:55

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện kê khai giá, phân bổ các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí quảng cáo đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện vi phạm cần xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi vi phạm và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý giá cũng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi rà soát, tiết giảm các khoản chi phí hình thành giá thành, giá bán sản phẩm và kịp thời giảm giá bán khi các khoản chi phí trong cơ cấu giá giảm; loại chi phí quảng cáo trong cơ cấu giá và giảm giá tương ứng.

Nguồn SGGP