Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

[Info] Tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Cập nhật ngày: 08/04/2021 - 10:00

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước, kế nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước, kế nhiệm bà  Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bà Võ Thị Ánh Xuân vừa được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước. Theo quy định của Hiến pháp, Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, và có thể được ủy nhiệm trong một số việc.

Bà Võ Thị Ánh Xuân 51 tuổi, cử nhân Sư phạm Hóa học, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Bà Võ Thị Ánh Xuân là cán bộ trưởng thành ở An Giang, từng có bốn năm là giáo viên trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên; sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.