Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Ðón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Cập nhật ngày: 06/01/2021 - 00:12

BTN - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; hạn chế tổ chức các hoạt động họp mặt, lễ hội, tập trung thực hiện tốt việc thăm các đối tượng chính sách; đề cao trách nhiệm người đứng đầu…

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có công văn chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng và Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; hạn chế tổ chức các hoạt động họp mặt, lễ hội, tập trung thực hiện tốt việc thăm các đối tượng chính sách; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ðồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2021.

Phát huy truyền thống văn hoá đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết.

Tổ chức thăm hỏi, chúc tết các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày tết, nhất là ở biên giới, vùng khó khăn, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng, bảo đảm các hoạt động văn hoá, thể thao, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu phải phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Ðồng thời tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau tết; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.

Có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá, phương tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp tết. Làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17.12.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2021; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 17.12.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Ðồng thời, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ; thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

Tố Tuấn