BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ huyện Bến Cầu:

10/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội lần thứ X

Cập nhật ngày: 21/07/2015 - 06:00

Hôm 20.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bến Cầu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã bước vào phiên trù bị, chuẩn bị cho phiên chính thức diễn ra trong hai ngày 21 và 22.7.

Theo BCH Đảng bộ huyện, trong 5 năm qua, kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế của huyện giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, tăng nhanh về tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Tổng giá trị sản xuất của một số ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân hằng năm 15,95%. Trong đó giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,98%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 33,15%; thương mại - dịch vụ tăng 7,48%.

Bộ mặt Trung tâm hành chính huyện ngày càng khang trang.

Thực hiện chương trình đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, trên địa bàn huyện có 59/116 dự án được đầu tư, trong đó dự án về giao thông chiếm tỷ trọng 85,36%. Nâng cấp, xây dựng mới và đưa vào sử dụng 5 trạm bơm, công suất khai thác đạt trên 70%.

Đầu tư kiên cố hóa 72.2 km kênh mương. Xây dựng cơ bản và đưa vào sử dụng 179/221 dự án. Các xã, thị trấn đầu tư đường giao thông trên 144km có đường nhựa và bê tông xi măng được 76,70 km. Thu ngân sách theo phân cấp tăng bình quân hằng năm là 1,79 %, nhiệm vụ chi ngân sách đều đạt và vượt dự toán được giao.  

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đạt 82/152 tiêu chí, 2 xã Long Khánh và Long Phước cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đã xây dựng 117 căn nhà tình nghĩa, 1.033 căn nhà đại đoàn kết, cơ bản xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Hàng năm có trên 1.500 lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương giảm xuống còn 5,03%.

Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đoàn kết, tập trung trí tuệ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, qua kiểm điểm đã chỉ ra 4.056 hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân.

Sau kiểm điểm, đã khắc phục được 3.269 hạn chế, khuyết điểm. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, kết nạp được 371 đảng viên (đạt 123,6% so với Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên lên 1.614 người, đạt 2,5% dân số. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh bình quân hàng năm đạt 83.27%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Thu hoạch thuốc lá vàng.

Tuy có nhiều cố gắng nỗ lực, nhưng nhiệm kỳ qua huyện Bến Cầu vẫn còn 4/14 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt so với Nghị quyết. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng; thương mại, dịch vụ tăng chậm; đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Các vấn đề xã hội còn tồn tại những bức xúc nhưng chưa giải quyết dứt điểm; hoạt động của hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm...

Dự thảo văn kiện do BCH Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bến Cầu lần thứ XI nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra trong 5 năm tới (2015 – 2020) là phải tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xác định nông nghiệp, nông thôn là quan trọng để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ nhằm tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng  nông  nghiệp.

Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.

Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; bảo vệ đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.

Hùng Dũng