BAOTAYNINH.VN trên Google News

100% ấp, khu phố xây dựng quy ước khu dân cư 

Cập nhật ngày: 13/04/2024 - 19:42

BTNO - Chiều 12.4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình năm 2023.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Năm 2023, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH) và công tác gia đình được triển khai thực hiện đồng bộ ở các địa phương. Các phong trào tạo được sự lan toả tích cực trong cộng đồng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hoá quê hương Tây Ninh.

Việc xây dựng các danh hiệu văn hoá được đẩy mạnh thực hiện ở khu dân cư, trong cơ quan, đơn vị, gia đình, trường học một cách thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở cơ sở.

Kết quả năm 2023, có 269.165/296.084 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá (đạt tỷ lệ 90,91%); 531/535 ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hoá (đạt tỷ lệ trên 99,2%); 380/387 cơ sở tín ngưỡng- tôn giáo đạt chuẩn văn minh (đạt tỷ lệ 98,19%); 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (đạt tỷ lệ 78,26%); 535/535 ấp, khu phố đã xây dựng quy ước khu dân cư (đạt tỷ lệ 100%).

Trong thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến mọi tổ chức, tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở nội dung Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 do UBND tỉnh ban hành, các cấp, ngành nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm trong sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác gia đình.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh, Sở VHTT&DL tặng bằng khen, giấy khen vì có những đóng góp trong phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình năm 2023.

Ngô Tuyết