Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:

100% cơ sở đề ra mục tiêu nhiệm vụ sát thực tế, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ mới 

Cập nhật ngày: 14/07/2020 - 22:19

BTNO - Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 77 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 154 của Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến cuối tháng 6.2020, 100% cơ sở Đảng trong khối đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Với đặc thù tổ chức Đảng trong các cơ quan, sở, ngành cấp tỉnh, có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặc kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu.

Thông qua đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là BCH, BTV Đảng ủy Khối.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

BT Đảng ủy khối Trần Lê Duy tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Sở KH&ĐT, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Trần Lê Duy đánh giá, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo quy định. Công tác tuyên truyền đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được đảm bảo. Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu, công khai, dân chủ và chặt chẽ. Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Qua đại hội đã lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm bầu vào Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội cấp cơ sở đã bầu cử được 491/576 ủy viên cấp ủy cơ sở. Trong đó, cấp ủy đương nhiệm tiếp tục tái cử 323/491 người, tỷ lệ 65,78%; số cơ cấu lần đầu là 168 ủy viên, tỷ lệ 34,22%; cấp ủy viên là nữ 155 người, chiếm tỷ lệ 31,57%. Về độ tuổi đúng cơ cấu.

Đảng viên biểu quyết văn kiện tại đại hội cấp cơ sở  Đảng bộ Công ty Điện lực Tây Ninh.

Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Lê Duy nhấn mạnh, thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp; sự vào cuộc của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Khối tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Lê Duy cũng cho biết, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã và đang tập trung thực hiện các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội, từ khâu công tác nhân sự, văn kiện Đại hội, thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội. Tất cả đều được Ban thường vụ Đảng ủy Khối thông qua đúng thời gian quy định và theo đúng yêu cầu trong công tác quy hoạch ngay từ ban đầu.

Nhìn chung trong công tác chuẩn bị Đại hội, các Tiểu ban phục vụ Đại hội đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đến nay, Đảng bộ Khối đã sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội trên tinh thần tốt nhất.

Văn kiện Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, kết cấu hợp lý, chất lượng cơ bản bảo đảm. Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối tập trung đánh giá kết quả đạt được theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kì qua, Đảng ủy Khối rất quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng.

Cùng với đó, Đảng bộ tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Các chỉ tiêu của Đại hội về cơ bản đều đạt và vượt; trong đó nổi bật nhất là công tác phát triển đảng viên, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác cải cách hành chính trong Đảng được thực hiện quyết liệt. Từ đó đã tạo được sự hài lòng, đồng thuận và đánh giá cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối.

Về công tác nhân sự thực hiện đảm bảo quy trình 5 bước tái cử và 5 bước lần đầu tham gia cấp ủy, trong đó đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt thông qua. Tất cả mọi công tác đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 10 đến 12.8.2020.

Ngô Mẫn