11 tháng 2009: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,7%

Cập nhật ngày: 02/12/2009 - 04:53

Nhà máy xi măng Fico đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng công nghiệp.

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, đến nay công nghiệp Tây Ninh tiếp tục duy trì phát triển với tốc độ tăng trưởng cao; giá trị sản xuất (giá cố định 1994) 11 tháng 2009 đạt 5.946 tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ (nếu sản xuất công nghiệp tháng 12.2009 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng như những tháng gần đây, thì tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp cả năm 2009 sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh 12,5%, và có thể đạt chỉ tiêu kế hoạch trước khi điều chỉnh là 17,5%).

Các khu vực thành phần kinh tế đều có mức tăng trưởng: kinh tế nhà nước tăng cao nhất trên 67%, vì đầu năm 2009 nhà máy xi măng Fico đã đi vào hoạt động, đóng góp khu vực này với giá trị 11 tháng đạt trên 320 tỷ đồng; kinh tế ngoài quốc doanh tăng 16%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 5,6% (Khu Công nghiệp Trảng Bàng tăng 20,7%), chủ yếu tăng số lượng đơn vị doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh.

Trong tỉnh có 9 ngành công nghiệp chủ yếu, thì có 6 ngành có mức tăng trưởng từ 4% đến 223%: ngành sản xuất chất khoáng phi kim loại tăng cao nhất 223%; ngành dệt may tăng 59%, là ngành có giá trị sản xuất chiếm 26% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, đứng sau ngành lương thực thực phẩm và đồ uống; ngành sản xuất chế biến gỗ, ngành điện, sản xuất giường tủ bàn ghế tốc độ tăng trưởng từ 17 đến trên 20%; ngành sơ chế da tăng 4%. 3 ngành có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so cùng kỳ năm ngoái: ngành lương thực, thực phẩm và đồ uống đạt xấp xỉ 1.735 tỷ đồng, là ngành đứng thứ nhất có tỷ trọng chiếm 29% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, giảm 2% so cùng kỳ (riêng 3 nhà máy đường đạt 337,6 tỷ đồng, giảm 12% so cùng kỳ, giảm do đầu vụ chế biến thiếu nguyên liệu...); ngành sản xuất sản phẩm từ cao su giảm 3,18%; và ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại giảm 22,4%.

Trong 8 sản phẩm chủ yếu, có 2 sản phẩm đạt thấp so cùng kỳ: giày thể thao giảm 31%; vỏ ruột xe đạp giảm 9%. Có 6 sản phẩm tăng hơn cùng kỳ năm ngoái: bột củ mì 444 ngàn tấn, tăng 15,5%; muối ớt 1.448 tấn, tăng 78%; đường các loại 79 ngàn tấn, tăng 0,1%; quần áo các loại tăng 49%; gạch các loại trên 315 triệu viên, tăng 43% và Clanke Poolan đạt 605 ngàn tấn.

V.D.Q


Liên kết hữu ích