11 tháng 4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Cập nhật ngày: 28/07/2011 - 10:31

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tại một Hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định lấy ngày 11 tháng 4 hàng năm là "Ngày Hợp tác xã Việt Nam". Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức ngày Hợp tác xã Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động, sáng tạo của các hợp tác xã, động viên phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác ở nước ta.

Bên cạnh đó, biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, phát triển phong trào hợp tác xã (HTX), thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phong trào kinh tế hợp tác, HTX tiếp tục có những chuyển biến tích cực góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Các HTX đã thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, góp phần gia tăng sản lượng hàng hoá công nghiệp, nông, lâm, thuỷ sản, lương thực phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Nhiều mô hình HTX mới được thành lập và hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu đa dạng về sản xuất và đời sống của các thành viên như HTX vệ sinh môi trường, HTX dịch vụ điện, HTX chợ, HTX nhà ở, HTX dạy nghề, HTX chăm sóc trẻ, HTX y tế, HTX chăm sóc sức khoẻ cộng đồng…

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2011, đã có trên 500 hợp tác xã mới được thành lập, nâng tổng số các hợp tác xã trong cả nước lên trên 19.000 hợp tác xã.

(Theo chinhphu.vn)