BAOTAYNINH.VN trên Google News

11 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền được tặng Cờ thi đua

Cập nhật ngày: 08/03/2010 - 06:08

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân trao Cờ thi đua cho các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.

Ngày 8.3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (2005 – 2009).

Đến dự có đồng chí Lê Thị Bân – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Võ Văn Phuông – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Minh Trọng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Văn Nên – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Đến dự còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, ông Tạ Quang Phúc – Vụ phó Vụ địa phương 2.

Báo cáo tổng kết cho biết, từ năm 2005 – 2009, số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 74,21% so với tổng số đảng viên được đánh giá. Trong đó, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 14,54%; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ 24,71%; đảng viên vi phạm tư cách 1,07%.

Riêng năm 2009, số đảng viên được đánh giá chất lượng là 22.579/24.185 người, đạt 93,35%. Trong đó, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3.199 người, chiếm 14,17%; Số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 17.630 người, chiếm 78,08%.

Về tổ chức cơ sở đảng, bình quân mỗi năm có 76,74% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (cao nhất năm 2005: đạt 90,47%, thấp nhất năm 2008: đạt 62,99%.

Riêng năm 2009, toàn tỉnh có 630/635 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng, đạt 99,21%. Trong đó, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh là 505/630, chiếm 80,15%.

Trong 5 năm, công tác kết nạp đảng viên được các cấp uỷ thường xuyên quan tâm cả về số lượng, chất lượng và tiêu chuẩn theo quy định. Toàn tỉnh đã kết nạp được 6.376 đảng viên. Trong đó có 2.615 nữ (41,01%); 21 người thuộc dân tộc thiểu số (0,32%); 699 người có đạo (10,96%); đoàn viên là 4.086 người (64,08%)… góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên, Ban thường vụ Tỉnh uỷ cũng nhìn nhận rằng, trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm qua cũng còn có những mặt hạn chế. Việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên ở một số đơn vị thực hiện chưa đúng theo quy định, chưa cụ thể hoá những tiêu chí chung sát hợp với từng cơ quan, đơn vị để đánh giá chất lượng đảng viên cho phù hợp và chính xác.

Đội ngũ đảng viên tuy có tăng nhanh về số lượng, trình độ nhưng còn một bộ phận không nhỏ đảng viên có sức chiến đấu, năng lực còn hạn chế, nhất là cán bộ đảng viên ở xã, phường, thị trấn. Công tác kết nạp trong công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế và sinh viên, học sinh còn thấp. Một số nơi còn chạy theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng không cao, nhận thức về Đảng còn yếu.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo tham luận về công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Đảng bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Đảng bộ Công an Tây Ninh), Chi bộ Công ty Bảo Việt (Đảng bộ khối Doanh nghiệp), Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện DMC, Đảng bộ phường III – Thị xã, Chi bộ Chi cục Thuế huyện Trảng Bàng…

Tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (2005 – 2009), Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng Cờ thi đua cho 11 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; tặng Bằng khen cho 12 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền và khen thưởng 300 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Thay mặt Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân nhấn mạnh, kết quả của công tác xây dựng Đảng chính là nhân tố quyết định bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng tiếp tục phát huy mạnh mẽ kết quả đã đạt được, đồng thời đề ra các biện pháp hữu hiệu, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đại hội đảng cấp mình trên tinh thần “giữ vững nguyên tắc, thực hiện đúng quy định, bảo đảm yêu cầu”; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra; thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghi quyết Trung ương 6 (khoá X) và Đề án nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2006 – 2010; Các cấp uỷ đảng, tổ chức đảng có kế hoạch phát động thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh từ nay đến năm 2015.

Đặng Hoàng Thái