BAOTAYNINH.VN trên Google News

13 tỉnh, thành phố công bố kết quả bầu cử trong ngày 27/5

Cập nhật ngày: 28/05/2016 - 05:03

Tranh cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp được tuyên truyền đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Nhìn chung tại đa số địa phương, kết quả bầu Đại biểu quốc hội khóa XIV đều đạt đủ số lượng đại biểu, chỉ duy nhất có Cần Thơ và Sóc Trăng bầu chưa đủ Đại biểu Quốc hội.

Kết quả bầu Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện ở tất cả 13 địa phương đều đạt yêu cầu và đúng quy định của Luật. Tuy nhiên kết quả bầu Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã của 3 tỉnh là: Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ chưa đủ số lượng nên Ủy ban bầu cử 3 địa phương này đã công bố kế hoạch bầu cử thêm.

Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (30 đại biểu), đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố (105 đại biểu) và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, huyện (943 đại biểu). Riêng Hội đồng Nhân dân ở phường, xã thì bầu thiếu một số đại biểu ở một số đơn vị bầu cử, tuy nhiên theo quy định pháp luật thì vẫn đủ hơn 2/3 số đại biểu cần bầu được ấn định, nên thành phố không tổ chức bầu cử thêm. Trong số 105 đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố trúng cử, có 46 nữ (43,81%); 15 người dưới 35 tuổi (14,29%); 33 người tái cử (31,43%); 67 người trình độ trên đại học (63,81%) và 35 người trình độ đại học (33,33%)…

Công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh Long An về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 8 đại biểu trúng cử (đạt 100% số lượng), 491 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện/493 đại biểu ấn định và 5.063 đại biểu trúng Hội đồng Nhân dân cấp xã/ 5.119 đại biểu ấn định. Ủy ban bầu cử tỉnh Long An cho biết không có tình trạng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại, bầu cử thêm.

Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bầu 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 54 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, đảm bảo số lượng, chất lượng đại biểu theo dự kiến. Đối với kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và xã, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành công bố đúng thời gian quy định.

Cà Mau đã bầu đủ số lượng 7 đại biểu Quốc hội được ấn định với tỷ lệ phiếu hợp lệ là 99,78%. 54 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau được ấn định bầu 316 đại biểu, tuy nhiên chỉ có 314 đại biểu trúng cử/522 đại biểu ứng cử. Cấp xã, số đại biểu Hội đồng Nhân dân trúng cử là 2.871/2.893 đại biểu ấn định trong tổng số 4.823 người tham gia ứng cử. Không có đơn vị nào của Cà Mau phải bầu thêm.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, thành phố bầu được 5 đại biểu Quốc hội trong số 7 đại biểu được ấn định. Như vậy, thành phố Cần Thơ còn thiếu 2 đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã công bố danh sách 55 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 100% chỉ tiêu đã được ấn định. Cử tri các địa phương trên địa bàn thành phố đã bầu được 313 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp quận, huyện, đạt 100% chỉ tiêu được ấn định và 2.365 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 99,53% chỉ tiêu được ấn định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đã bầu được 6/7 đại biểu Quốc hội do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định. Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo về Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định việc có bầu cử thêm hay không. Theo báo cáo, Sóc Trăng bầu đủ 55/55 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được ấn định. Cấp Hội đồng Nhân dân huyện, đã bầu được 370/372 đại biểu được ấn định; thiếu 1 đại biểu ở đơn vị bầu cử huyện Châu Thành và 1 đại biểu ở đơn vị thành phố Sóc Trăng. Cấp Hội đồng Nhân dân xã bầu được 3.063/3.090 đại biểu được ấn định, có 10/11 huyện, thị xã, thành phố thiếu từ 1 đến 4 đại biểu; chỉ có huyện Châu Thành bầu đủ số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước cho biết đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội; 65 đại biểu Hội đồng Nhân dân, không có đơn vị nào phải bầu lại hoặc bầu thêm.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình công bố, tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 61 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh; 383/384 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, thành phố (thiếu 1 đại biểu tại đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hòa Bình); 5.232/5.294 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn (thiếu 64 đại biểu, huyện thiếu nhiều nhất là 10 đại biểu). Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại hoặc bầu cử thêm.

Tại Nghệ An, kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần. Về đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong 91 người trúng cử, nữ chiếm 27,5%; dân tộc chiếm 14,3%; tôn giáo 2,2%; ngoài đảng 3,3%. Chất lượng đại biểu cao hơn nhiệm kỳ trước. Cụ thể, trong tổng số 91 đại biểu trúng cử có 50,5% có trình độ trên đại học, 48,4% trình độ đại học và 1,1% trình độ dưới đại học.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên, tỉnh đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội/10 đại biểu ứng cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 70,59% trở lên. Số lượng đại biểu trúng cử đã đáp ứng đúng cơ cấu và thành phần dân tộc. 51 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, đủ 100% số đại biểu được ấn định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định công bố tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (9 đại biểu) và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh (67 đại biểu); 391/394 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, thị, thiếu 3 đại biểu tại ba huyện: Ý Yên, Hải Hậu và Giao Thủy; 5.935/6.148 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thiếu 213 đại biểu và sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu tại 18 xã của 8 huyện.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Vũ Văn Rung cho biết ngày 5/6, Nam Định sẽ tiến hành bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân tại các xã còn thiếu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ cho biết tỉnh đã bầu đủ số lượng là 7 đại biểu Quốc hội; bầu đủ 79 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, trong đó đại biểu nữ đạt 26,58%; đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt 13,92%; đại biểu trẻ tuổi đạt 7,6%... Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, đảm bảo bầu đủ 498 đại biểu. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, số người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là 6.963/7.296 số đại biểu được bầu, theo quy định thiếu 333 đại biểu. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, tỉnh sẽ tổ chức bầu thêm 92 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã vào ngày Chủ Nhật, 29/5/2016.

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình cho thấy, cử tri tỉnh Thái Bình đã bầu 9 đại biểu Quốc hội, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, trong đó 4 đại biểu được Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đều trúng cử.

Về bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cử tri đã bầu ra 66 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 (thiếu 1 đại biểu ấn định được bầu). Về bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cử tri đã bầu được 339 đại biểu đảm bảo đúng cơ cấu thành phần, đủ số lượng. Riêng bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã, cử tri bầu được 7.188 đại biểu, bầu thiếu 189 đại biểu so với số lượng ấn định được bầu là 7.377 đại biểu. Theo Điều 79 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện bầu cử thêm tại 13 đơn vị bầu cử của 12 xã thuộc 6 huyện vào ngày 5/6/2016./.  

Nguồn TTXVN