BAOTAYNINH.VN trên Google News

2010 sẽ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Cập nhật ngày: 02/12/2009 - 02:00

Bộ Tài chính cho biết, Tổng cục Thuế đang triển khai dự án người nộp thuế (NNT) nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet.

Đến nay, quy trình quản lý đăng ký, nộp tờ khai thuế qua mạng đã hoàn thành và chuẩn bị cấp chữ ký điện tử cho người nộp thuế thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng.

DN mỗi năm mất gần 1.000 giờ để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời gian qua, đã triển khai việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng cho 411 doanh nghiệp tại TP.HCM, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng. Kết quả bước đầu được các doanh nghiệp đánh giá tốt và Tổng cục Thuế dự định sẽ mở rộng thực hiện dự án trong năm 2010. 

Trong khi đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu, năm 2010, sẽ mơ rộng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đối với các doanh nghiệp ở những địa bàn có điều kiện, đảm bảo khoảng 80% số thu ngân sách Nhà nước. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đang đẩy mạnh việc nộp thuế qua ngân hàng. Theo đó, nhờ hợp tác thanh toán giữa Tổng cục Thuế đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước và một số ngân hàng sẽ giúp người nộp thuế khi nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc hoặc nộp qua hệ thống ngân hàng, loại bỏ được nhiểu thủ tục hành chính, có thể nộp thuế tại tất cả các nơi có chi nhánh ngân hàng đã được kết nối.

Thời gian nộp thuế cũng được kéo dài hơn, việc nộp thuế qua Ngân hàng có thể thực hiện cả trong và ngoài giờ hành chính.

(Theo Vietnamnet)