BAOTAYNINH.VN trên Google News

2011, chỉ số giá tiêu dùng chỉ được tăng tối đa 7%

Cập nhật ngày: 08/11/2010 - 11:32

Biểu quyết thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011.

Chiều 8.11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, trong đó chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, mặc dù năm nay có những khó khăn lớn, nhưng kinh tế phục hồi khá nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 6,7%. Năm sau, mặc dù ưu tiên cho ổn định kinh tế vĩ mô và đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhiều khả năng vẫn có thể tăng trưởng cao hơn, do đó QH đồng tình với mục tiêu tăng trưởng GDP 7 - 7,5% như Chính phủ trình.

Nghị quyết đặt chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 tăng không quá 7% với nhận định kiểm soát lạm phát cần được coi là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, mặt bằng giá năm tới sẽ có những yếu tố giảm áp lực như tốc độ phục hồi kinh tế thế giới dự báo chậm lại nên chỉ số giá hàng hoá trên thế giới sẽ không tăng cao, giá hàng hoá trong nước cũng không còn chịu sức ép do tác động của gói kích thích kinh tế được triển khai năm 2009.

Một chỉ tiêu được QH kéo giảm so với phương án của Chính phủ là nhập siêu. UBTVQH thấy phương án nhập siêu dự kiến 19,5%, tương đương 14,6 tỷ USD mà Chính phủ đề ra có để dẫn đến thâm hụt cán cân vãng lai lớn.

Trong khi dự trữ ngoại hối nhà nước đã giảm mạnh và khó có thể tăng nhiều trong năm tới, mức thâm hụt cán cân vãng lai tiếp tục ở mức cao sẽ gây mất cân đối về cung cầu ngoại tệ, gây sức ép lên Tỷ giá. Với nhận định giảm nhập siêu là một yêu cầu cấp thiết, QH đã quyết nghị chỉ tiêu năm 2011 không quá 18% kim ngạch xuất khẩu, trong khi xuất khẩu phải tăng 10% so với 2010.

Để đạt các chỉ tiêu trên, Nghị quyết của QH đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính gồm: Chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để tăng cường ổn định vĩ mô; Thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tái cấu trúc nền kinh tế; Triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường đào tạo, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao; Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Một số mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu năm 2011:

* Chỉ tiêu kinh tế:

- GDP tăng 7-7,5% so với 2010

- Xuất khẩu tăng 10%, nhập siêu không quá 18% kim ngạch xuất khẩu

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 40% GDP

- Chỉ số giá tiêu dùng không quá 7%

* Chỉ tiêu xã hội:

- Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 6,5%, trung cấp chuyên nghiệp tăng 10%, đào tạo nghề tăng 16,5%

- Giảm Tỷ lệ sinh 0,2%o

- Tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,7 triệu lao động đi làm nước ngoài

- Giảm Tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn mới, riêng 62 huyện nghèo giảm 4%

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 21 giường

- Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đầu người: 19m2

* Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch: 86%

- 78% dân số đô thị được dùng nước sạch

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 69%

- Tỷ lệ che phủ rừng: 40%

(Theo Vietnamnet)