BAOTAYNINH.VN trên Google News

24 lượt ý kiến thảo luận các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 28/05/2024 - 16:17

BTNO - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 12, sáng 28.5, HĐND tỉnh chia 2 tổ thảo luận các nội dung trình kỳ họp với sự tham dự của 47/51 đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá X.

Theo báo cáo tổng hợp thảo luận tổ của Thường trực HĐND tỉnh, có 13 đại biểu phát biểu với 24 lượt ý kiến, tập trung góp ý cho 7/15 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá X.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2025, đại biểu đề nghị cơ quan trình bổ sung thêm đối tượng được vay vốn từ ngân hàng chính sách đối với các đối tượng là chủ thể đạt 4 sao; đề nghị bổ sung điều khoản thi hành trong đó nêu rõ Quy định này được áp dụng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2025.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 12.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh được nhiều đại biểu phát biểu thảo luận.

Đại biểu Kim Thị Hạnh phát biểu thảo luận tổ.

Theo đó, đại biểu đề nghị bổ sung vào điểm b, khoản 2, Điều 1 mức đền bù: “đối với những trường hợp cố ý vi phạm bị chấm dứt hợp đồng”. Đại biểu đề nghị xem lại nội dung “Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khoá học nhưng không nhận công tác theo sự phân công của Sở Y tế, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định”, vì theo Nghị quyết 47 là quy định chung cho các đối tượng, nếu chỉ quy định theo quy định của ngành y tế là không phù hợp.

Nội dung “Đối tượng quy định tại điểm b, điểm c, Khoản 1, Điều 11 Nghị quyết này phải đền bù kinh phí đào tạo, mức đền bù bằng 5 lần tổng mức học phí và các chi phí khác đã được hỗ trợ trong thời gian học tập (có tính giảm trừ thời gian cá nhân đã làm việc, kể cả thời gian hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập của tỉnh), trường hợp cá nhân thôi không tham gia học hoặc không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp phải bồi hoàn lại toàn bộ số kinh phí đã được tỉnh hỗ trợ ”, cần xem xét lại quy định chung cho các đối tượng, không đưa riêng đối tượng của ngành y tế.

Lãnh đạo sở Nội vụ trả lời làm rõ nội dung đại biểu nêu về chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khu phố.

Quy định tại khoản 3, Điều 1 “tại Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND kể từ năm học 2024 -2025 đến khi hoàn thành khóa học”, đại biểu đề nghị xem xét lại năm học do đại học không quy định theo năm học.

Đối với Nghị quyết quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đại biểu đề nghị cơ quan trình thuyết minh rõ hơn cơ sở nào để đưa ra mức giảm phí 10% và lệ phí giảm 50%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng trả lời làm rõ một số nội dung đại biểu nêu tại thảo luận tổ.

Tại phiên thảo luận tổ, lãnh đạo các sở, ngành và UBND tỉnh trao đổi làm rõ các nội dung đại biểu nêu và một số nội dung tiếp tục được phản ánh tổ trao đổi, thống nhất bổ sung vào nghị quyết trình kỳ họp trong phiên làm việc chiều ngày 28.5.

Phương Thuý