BAOTAYNINH.VN trên Google News

4.000 tỷ đồng hiện đại hóa nông nghiệp ĐBSCL

Cập nhật ngày: 06/04/2009 - 02:08

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam sẽ giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng cho việc phát triển nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Severin Kodderritzsch, Điều phối viên Chương trình phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên thuộc WB, số tiền trên được dùng để thực hiện các chương trình bảo đảm an ninh lương thực, gia nhập WTO, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, trước hết là ứng phó với nước biển dâng cao tại đây trong vài chục năm tới.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, đây là số tiền của WB dành ưu tiên đặc biệt cho vùng nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam để xây dựng các công trình phục vụ cho sự phát triển nền nông nghiệp bền vững của vùng.

Các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đề xuất nên đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết nhất hiện nay gồm: Quy hoạch chung cho phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long; nghiên cứu, dự báo, đề ra giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mekong; phát triển hệ thống thủy lợi, xây dựng đê biển.

Bên cạnh đó, việc tập trung đầu tư sản xuất giống cây trồng, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp để tập huấn, chuyển giao công nghệ cho nông dân, tổ chức sản xuất sẽ theo hướng mở rộng quy mô, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp cũng được trú trọng.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và WB tại Việt Nam đang phối hợp nghiên cứu, lựa chọn các thứ tự ưu tiên đầu tư và lập dự án trình Chính phủ phê duyệt.

(Theo TTXVN/Vietnam+)