BAOTAYNINH.VN trên Google News

4 nhóm vấn đề “hậu chất vấn”

Cập nhật ngày: 27/11/2009 - 05:18

Tạo thuận lợi cho các tổ chức kinh tế, cá nhân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

Với đại đa số ý kiến đại biểu tán thành, sáng 27.11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII.

Tại kỳ họp này đã có 264 chất vấn bằng văn bản của 114 đại biểu ở 44 Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ và 20 vị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Qua chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường, Thủ tướng Chính phủ và các vị Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trực tiếp trả lời 122 lượt chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội yêu cầu các thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao tiếp tục trả lời bằng văn bản các chất vấn của đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn trực tiếp của đại biểu Quốc hội có biện pháp cụ thể, thiết thực thực hiện có hiệu quả 4  nhóm vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, báo cáo kết quả với Quốc hội tại các kỳ họp sau.

Rà soát, điều chỉnh các hình thức hỗ trợ

Nhóm vấn đề thứ nhất là về triển khai gói kích thích kinh tế; quản lý thị trường ngoại hối, điều hành chính sách tiền tệ: Quốc hội yêu cầu rà soát, điều chỉnh các hình thức hỗ trợ, tiêu chí hỗ trợ và đối tượng được hưởng chính sách kích thích kinh tế cho phù hợp với nền kinh tế đã phục hồi. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định 497/QĐ-CP của Chính phủ và các quy định chưa phù hợp về điều kiện, thủ tục để tạo thuận lợi cho nông dân tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng làm nhà ở đối với những hộ khó khăn và các tổ chức kinh tế, cá nhân sản xuất kinh doanh có hướng phát triển rõ rệt. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý những tiêu cực trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ kích thích kinh tế của Nhà nước.

Bên cạnh đó, chủ động kiểm soát các nhân tố gây lạm phát cao trở lại. Coi trọng chất lượng dự báo, xử lý kiên quyết tình trạng đầu cơ, tăng giá đột biến, các tiêu cực khác gây mất ổn định thị trường tiền tệ. 

Quản lý tốt, ngăn ngừa tiêu cực việc mua bán, thanh toán ngoại tệ giữa các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với các ngân hàng thương mại, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ trong mua bán ngoại tệ, vàng.

Thực hiện hiệu quả hơn định hướng tư tưởng về thông tin

Nhóm thứ hai về quản lý nhà nước đối với báo chí, internet, hạ tầng viễn thông. Quốc hội yêu cầu rà soát để kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật không còn phù hợp, sơ hở, còn thiếu; thực hiện có hiệu quả hơn định hướng tư tưởng về thông tin; xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; xử lý kịp thời, đúng pháp luật việc đưa tin không đúng sự thật, lợi dụng quyền tự do báo chí để xâm hại đến an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Chấn chỉnh và phân định rõ ràng trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo giữa các bộ, ngành.

Quản lý chặt chẽ thị trường kinh doanh sim điện thoại. Quy định và quản lý chặt chẽ các điều kiện hoạt động cụ thể đối với lĩnh vực internet nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị đạo đức của người Việt Nam. Áp dụng đồng bộ các biện pháp, tuyên truyền, giáo dục, hành chính, phát huy vai trò của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn ngừa những tiêu cực của internet, trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sử dụng phù hợp các hàng rào thuế và phi thuế

Nhóm thứ 3 về quản lý và phát triển thị trường nội địa; điều hành xuất nhập khẩu, phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ.

Quốc hội yêu cầu có giải pháp đồng bộ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, kiểu dáng, hạ giá thành các mặt hàng, bảo đảm hàng hóa trong nước có giá cả hợp lý, có sức cạnh tranh, tổ chức mạng lưới phân phối với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; sử dụng các hàng rào thuế quan và phi thuế quan cần thiết, không trái với cam kết quốc tế để điều hoà hoạt động nhập khẩu, hạn chế tối đa, không nhập khẩu những mặt hàng không cần thiết.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển thuỷ điện, nhất là thuỷ điện vừa và nhỏ; đồng thời kiểm tra mạng lưới thuỷ điện vừa và nhỏ trong cả nước, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện quy hoạch đã đề ra, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa  phát triển thuỷ điện với bảo vệ, sử dụng tài nguyên khoáng sản, yêu cầu về thuỷ lợi, bảo vệ môi trường và phòng, chống bão lũ.

Ngăn ngừa "chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp"

Nhóm thứ tư về quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính.

Quốc hội yêu cầu ban hành văn bản hướng dẫn Luật cán bộ, công chức để thực hiện từ ngày 1.1.2010. Có cơ chế, biện pháp ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực như “chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp”; đề cao trách nhiệm thẩm định về nhân sự của cơ quan nội vụ… Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra để việc bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, ở các cấp, các ngành theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, xử lý nghiêm và công khai các sai phạm, tiêu cực. Thực hiện đúng các quy định về các chức danh, tiêu chuẩn và chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã.

Tổng kết toàn diện việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010, đánh giá rõ những kết quả đạt được, tồn tại, yếu kém, trên cơ sở đó xây dựng và đưa vào triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; sớm nghiên cứu ban hành văn bản kiểm soát thủ tục hành chính; trong năm 2010 bảo đảm đạt được mục tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính mà vẫn vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực và hiệu quả, khắc phục được những tiêu cực trong hoạt động quản lý của Nhà nước.

Đánh giá mặt được và chưa được về công tác thi đua, khen thưởng từ khi thực hiện Luật thi đua, khen thưởng để sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, nghiên cứu ban hành Quy chế quản lý việc tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân và các danh hiệu khác.

Quốc hội giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp thứ sáu và thứ bảy, xem xét tổ chức việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp Thường vụ.

(Theo chinhphu.vn)