Xã hội   Giáo dục

424 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước 

Cập nhật ngày: 12/11/2019 - 07:51

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong hai ngày 10 và 11-11, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp lần thứ III nhằm thảo luận và bỏ phiếu đối với kết quả xét của hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì kỳ họp.

Năm 2019 có 98 hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với tổng số 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư.

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Kết quả, có 424 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, trong đó có 75 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Theo đánh giá chung, chất lượng các ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2019 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Năm 2019, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học… là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước khẩn trương thực hiện công tác công khai kết quả xét theo quy định.

→ Xem danh sách chi tiết tại đây

Nguồn hanoimoi