BAOTAYNINH.VN trên Google News

43 địa phương hoàn thành công bố bộ TTHC chung cấp huyện, xã

Cập nhật ngày: 01/08/2009 - 11:07

Đề án 30 có ý nghĩa quan trọng trong việc đơn giản hoá, minh bạch hoá và loại bớt các TTHC rườm rà, giảm chi phí trong thực hiện các TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Ngô Hải Phan, Tổ phó Thường trực Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, hiện đã có 43 địa phương hoàn thành việc công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) chung tại cấp huyện, cấp xã; 1 địa phương hoàn thành việc công bố bộ TTHC chung cấp xã (Bắc Kạn) và 1 địa phương hoàn thành việc công bố bộ TTHC chung cấp huyện (Thanh Hoá).

Đây là kết quả quan trọng, làm cơ sở cho việc triển khai giai đoạn 2 của Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30), giai đoạn rà soát TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC.

"Đề án 30 đang bước sang một giai đoạn mới, có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới lề lối làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân", ông Ngô Hải Phan nhận định về tiến độ triển khai Đề án 30.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của hầu hết các địa phương trong việc hoàn thành thống kê và công bố bộ TTHC chung cấp huyện, cấp xã, tính đến nay vẫn còn 18 địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ này. Đó là các tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, Cao Bằng, Gia Lai, Bình Định, Hà Nội, Hậu Giang, Hoà Bình, Kiên Giang, Long An, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Nam, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Tháp.

Để đảm bảo việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trong tháng 9.2009, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trước ngày 20.8.2009 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Ngô Hải Phan cho biết thêm, để đảm bảo tính chính xác giữa dữ liệu về TTHC trên phần mềm máy xén với từng nội dung cụ thể của TTHC trong Bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương đã được công bố, hiện Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã chuyển toàn bộ dữ liệu trên phần mềm máy xén cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của các Bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, cấp cơ sở sẽ đối chiếu từng TTHC đã công bố với nội dung TTHC tương ứng trong phần mềm để chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoàn thiện. Ông Ngô Hải Phan cho biết, các công việc này sẽ kết thúc trước ngày 30.8.2009 để đảm bảo việc triển khai các bước tiếp theo của Đề án quan trọng này.

3 giai đoạn triển khai của Đề án 30:

Giai đoạn 1: Thống kê TTHC mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề, thẻ, phê duyệt, chứng chỉ, văn bản xác nhận, quyết định hành chính, giấy xác nhận, bản cam kết, biển hiệu, bằng, văn bản chấp thuận và các loại khác (sau đây gọi tắt là yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC). Việc thống kê TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC được thực hiện thông qua Biểu mẫu 1. 

Giai đoạn 2: Rà soát TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC.

Giai đoạn 3: Thực thi các khuyến nghị đơn giản hoá TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC sau khi đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Theo chinhphu.vn)