BAOTAYNINH.VN trên Google News

496 đại biểu tham gia phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Cập nhật ngày: 21/06/2016 - 05:09

UB Thường vụ Quốc hội vừa thông báo về quyết định triệu tập của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, về việc gửi giấy mời tới các ông/bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, về Hà Nội dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV từ ngày 20 đến ngày 29-7-2016.

Theo đó, giấy mời được gửi đến 496 người trúng cử cùng với dự kiến nội dung và chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, mà UB Thường vụ Quốc hội đã lên lịch, với lưu ý những người trúng cử dành thời gian cho ý kiến về các nội dung đề xuất, phản hồi trước ngày 5-7 để kịp tiếp thu, chỉnh lý và trình UB Thường vụ Quốc hội quyết định trước khi kỳ họp thứ nhất bắt đầu.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người phát biểu đầu tiên trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.
 
Dự kiến, trong phiên khai mạc, Quốc hội sẽ nghe phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp theo, Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu.
 
Được biết, phần lớn thời gian của kỳ họp thứ nhất được dành để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước. Trong phiên họp đầu tiên này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội.
 
Ngoài ra, Quốc hội còn bầu Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ và tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; xem xét phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
 
Quốc hội xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề, nghị quyết về một số vấn đề quan trọng (nếu có).
 
Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân sẽ báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Còn các tân đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận chương trình nghị sự về việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.
 
Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội sẽ tự nghiên cứu nhiều báo cáo như báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công.
Nguồn Báo Thời đại