Pháp luật   Tin tức

TP.Tây Ninh:

5 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 75% 

Cập nhật ngày: 11/05/2019 - 20:36

BTNO - UBND Thành phố Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở (2014-2018).

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Phó chủ tịch UBND Thành phố trao giấy khen các tập thể.

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2014, là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong đời sống của nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại cũng như tranh chấp phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, góp phần tăng cường được khối đại đoàn kết toàn dân. 

Hiện trên địa bàn Thành phố có 54 tổ hòa giải, với 331 hòa giải viên, đảm bảo 100% tổ dân phố đều có tổ hòa giải. Trong đó hòa giải viên là nữ hơn 100 người, có 3 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số. Các hòa giải viên đều tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn.

Trong 5 năm qua, hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở được duy trì thường xuyên, tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn Thành phố qua các năm tăng dần, tỷ lệ hòa giải thành trong 5 năm đạt hơn 76%; riêng năm 2018 tỷ lệ hòa giải thành đạt 77,03%. Số vụ việc phát sinh hòa giải hàng năm giảm, trong năm 2018 phát sinh 148 vụ, giảm 40 vụ so với năm 2014. Công tác hòa giải đã đi vào nề nếp, quá trình thực hiện công tác hòa giải đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân.

Tuy nhiên, công tác hòa giải ở cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế như: còn nhiều trường hợp tranh chấp mâu thuẫn kéo dài dẫn đến hòa giải không thành; việc hỗ trợ hoạt động cho các tổ hòa giải chưa được quan tâm đúng mức, một số nơi không hỗ trợ văn phòng phẩm…

Dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

Phương Ngân