BAOTAYNINH.VN trên Google News

5 năm xây dựng nông thôn mới ở Gò Dầu: Bình quân mỗi xã đạt trên 15 tiêu chí

Cập nhật ngày: 03/11/2015 - 04:07

Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, huyện Gò Dầu đã đạt nhiều thành tựu đáng kể.

Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu Võ Văn Dũng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Gò Dầu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2015.

Huyện có 8 xã, trong đó có xã Phước Trạch đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2014, xã Phước Đông đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt xã NTM trong năm 2015, 6 xã còn lại đạt từ 11 đến 14 tiêu chí (TC). Tính bình quân, mỗi xã trên địa bàn huyện Gò Dầu đạt được 15,75 TC.

Huyện sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM. Các xã đã phát huy nội lực địa phương, huy động sức dân tham gia xây dựng NTM, nhất là tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Tổng nguồn vốn huy động cho công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong 5 năm qua đạt hơn 407,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động trong nhân dân trị giá hơn 19 tỷ đồng (tính đến tháng 9.2015) bằng các hình thức như: tiền mặt, hiến đất, ngày công lao động…

Về xây dựng hạ tầng giao thông, đến nay, các xã trên địa bàn huyện đã bê tông nhựa được trên 3,1 km đường, đạt trên 316% kế hoạch; láng nhựa trên 83 km, đạt 832,42% kế hoạch; nâng cấp, làm mới, phún sỏi đỏ gần 280 km đường, đạt hơn 186% kế hoạch…

Hoàn thành kiên cố hóa trường lớp được 98/98 phòng học; nâng cấp và xây dựng mới 100% trạm y tế xã đạt theo tiêu chuần quốc gia.

Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, mô hình liên kết 4 nhà tiếp tục được mở rộng, vượt kế hoạch về diện tích, giúp nông dân trồng lúa có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, giảm giá thành trong sản xuất...

Cùng với những kết quả đạt được, công tác xây dựng NTM ở huyện vẫn còn một số mặt tồn tại: sự phối hợp giữa các ban, ngành chuyên môn với các xã còn hạn chế, chưa đồng bộ về nội dung lẫn phương thức tổ chức.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến ấp của 6/8 xã chưa đạt chuẩn. Các TC về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đòi hỏi nguồn vốn lớn, nên việc thực hiện luôn gặp khó khăn.

TC về an ninh trật tự (TC 19) tuy đã đạt được trên các xã, nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, xảy ra các vụ trọng án không lường trước được, dẫn đến TC dễ bị rớt. Các TC giao thông (TC 2), trường đạt chuẩn (TC 5), cơ sở vật chất văn hóa (TC 6) còn đến 6/8 xã chưa đạt…

Tại buổi tổng kết, UBND huyện Gò Dầu đã khen thưởng cho 42 tập thể và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Gò Dầu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2015.

D.H