BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2009: Đời sống dân cư tiếp tục được cải thiện

Cập nhật ngày: 01/07/2009 - 09:40

Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện

Theo số liệu kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2009 do Tổng cục Thống kê công bố, ở nông thôn, diện thiếu đói giáp hạt đã thu hẹp. Thu nhập của người lao động làm công ăn lương tiếp tục được cải thiện, đạt 2,79 triệu đồng/tháng. (Số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009)

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, khi tăng trưởng GDP của nước ta 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3,9%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nhưng công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo.

Việc thực hiện các chương trình, chính sách xoá đói giảm nghèo của Nhà nước như: Chương trình 135; Chương trình 134; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn; trợ cấp thường xuyên; cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế và miễn giảm chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo; các chương trình huy động “quỹ vì người nghèo”, “ngày vì người nghèo”; cho vay vốn ưu đãi hoặc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở và sản xuất kinh doanh đối với các hộ nghèo đã góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo trong 6 tháng vừa qua.

Nghị định số 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo đã được triển khai tích cực. Mỗi huyện nghèo được tạm ứng 25 tỷ đồng đề triển khai các dự án. Đến nay đã có 11/62 đề án giảm nghèo của các huyện được phê duyệt. Hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ, đã có 37 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp nhận trợ giúp 57 huyện nghèo.

Trong tháng 6/2009 (tính đến ngày 19/6), cả nước còn 56.000 lượt hộ với 254.000 lượt nhân khẩu bị thiếu đói, chiếm 0,49% tổng số hộ nông nghiệp và chiếm 0,51% tổng số nhân khẩu nông nghiệp. So với cùng kỳ năm 2008, số lượt hộ thiếu đói giảm 40% và số lượt nhân khẩu thiếu đói giảm 38%.

Tình trạng thiếu đói tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 14.900 tấn lương thực và 38,9 tỷ đồng, riêng tháng 6/2009 hỗ trợ 1.100 tấn lương thực và 2,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thu nhập của người lao động làm công ăn lương tiếp tục được cải thiện. Tính chung, thu nhập bình quân một tháng của lao động khu vực Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 2,79 triệu đồng/tháng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó khu vực trung ương đạt 3,6 triệu đồng, tăng 15,1%; khu vực địa phương đạt 2,2 triệu đồng, tăng 9,3%.

Tổng cục Thống kê đánh giá, kinh tế-xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2009 tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng đang phát triển nhanh dần và có dấu hiệu phục hồi. Các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng bước đầu đã phát huy tác dụng, sản xuất công nghiệp đã qua giai đoạn phát triển trì trệ; kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu trong quý II đã tăng hơn quý I; chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức hợp lý; đời sống dân cư tiếp tục được quan tâm cải thiện.

(Theo chinhphu.vn)