Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

6 tháng đầu năm 2021: Châu Thành thi hành kỷ luật 5 đảng viên 

Cập nhật ngày: 12/07/2021 - 09:06

BTNO - Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra các cấp cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giám sát trực tiếp được 116 tổ chức và 198 đảng viên, tăng 72 đảng viên so cùng kỳ năm 2020. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành Nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ được giao, sinh hoạt định kỳ….

Qua giám sát kịp thời cảnh báo, nhắc nhở 5 tổ chức và 14 đảng viên; giám sát chuyên đề được 7 tổ chức và 3 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 2 tổ chức và 2 đảng viên; Đảng ủy cơ sở giám sát 5 tổ chức và 1 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; quy chế làm việc…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 5 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nội dung vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; chấp hành quy định trực sẵn sàng chiến đấu trong đợt cao điểm bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Qua kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực, sự lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Thiện Nhân